USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 22 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 22

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 22

 

Usnesení  č. 22 z jednání rady městyse dne 25. června 2007.

 

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-         informace starosty  a došlou poštu,

-         sdělení o návrhu zhotovení zábradlí v objektu č. 1 Tvrz Dešenice,

 

2.      Rada městyse schválila:

-         vyvěšení záměru o odprodeji části pozemku ppč. 1640/6 v k.ú. Dešenice rodině Novotných za účelem výstavby garáží,

-         pronájem části pozemku 12/2 v k.ú. Milence panu J. Válkovi za účelem uskladnění dřeva, cena 50 Kč/ rok

-         dva projektové záměry, které budou zapracovány do DOTAZNÍKU s tím, že v prvním případě se jedná o rekonstrukci vodovodní sítě, v druhém případě o rekonstrukci restaurace Dešenice – jejích půdních prostor za účelem výstavby malometrážních bytů,

 

  1. Rada městyse uložila:

-         panu Verešovi zjistit bližší informaci o možném odprodeji části pozemku ppč. 1640/6 v Dešenicích s tím, aby byl zajištěn vjezd na pozemky zástavby,

-         starostovi městyse být přítomen geometrickému zaměření pozemku ppč. 1640/6 v Dešenicích rodině Novotných,

-         tajemnici úřadu zajistit smlouvu na pronájem části pozemku ppč. 12/2 v k.ú. Milence

-         starostovi městyse odeslat vypracovaný dotazník projektových záměrů na Centrum pro komunitní plánování Plzeň,

-         starostovi městyse podepsat smlouvu mezi SVOL a Městysem Dešenice,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-         s navrhovanou cenou pozemků určených k zástavbě rodinnými domy v k.ú. Milence ppč. 111/3 s tím, že cena za m2 činí 242,122 Kč. Tato cena je složena z kupní ceny pozemku  (50 Kč za m2) a ceny zasítění (předpoklad 2 miliony korun). Může být změněna a snížena za předpokladu, že městys dostane na zasítění peníze. V takovém případě se kupní cena pro zájemce může za určitých podmínek snížit o dalších 50%, přičemž těmito podmínkami se například rozumí včasné zahájení stavby, dostavba nemovitosti např. do 3 let, provedení kolaudace, obydlení, atd.

 

 

 

 

 

 

 

  1. Rada městyse zamítla:

-         záměr o možné přednostní koupi bývalého konzumu v Dešenicích s tím, že navrhovaná cena za objekt je značně nadhodnocena

 

 

V Dešenicích 26. června 2007.

Zapsal RSDr. Jan Rejfek.

 

 

 

 

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ