USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 21 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 21

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 21

Usnesení  č. 21 z jednání rady městyse dne 18. června 2007.

 

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

 

-         záporné stanovisko vojenských orgánů týkající se bezúplatného převodu bývalé pěší střelnice Městiště na Městys Dešenice,

-         došlou poštu a další informace starosty městyse

 

2.      Rada městyse schválila:

 

-         dopis určený žadatelům o koupi parcel, ve kterém jsou upozorněny na postup městyse při přípravě a řešení parcel určených k prodeji za účelem výstavby RD,

-         zakoupení dvou odpadových košů za účelem odkládání psích exkrementů ve výši cca 5000 Kč a jejich umístění u koupaliště a základní školy v Dešenicích,

 

  1. Rada městyse uložila:

 

-         starostovi městyse písemně informovat J. Bláhovou, provozovatelku pohostinství v Milencích o zákazu pořádání soukromé párty skinheds dne 23. 6. 2007 s tím, že toto oznámení ji bude předáno dne 18. 6. 2007 a zároveň bude o rozhodnutí informována Policie ČR. Paní Bláhová bude zároveň upozorněna na postup, jak takovéto akce řešit,

-         starostovi městyse zaslat odvolání ohledně zamítnutí bezúplatného převodu střelnice Městiště na Městys Dešenice nadřízenému orgánu, kterým je příslušný odbor Ministerstva obrany,

-         starostovi městyse požádat dopisem senátorku J. Rippelovou a poslance L. Vilímce a K. Šidla o podporu při řešení převodu střelnice Městiště na městys,

-         starostovi městyse kontaktovat pana Novotného, bytem Dešenice a zpřesnit s ním jeho požadavek na odkoupení části pozemku za účelem výstavby garáže,

-         tajemnici úřadu zjištěním cenových relací některých železných materiálů za účelem zhotovení hradby v prostorách bývalé tvrze,

-         starostovi a tajemnici úřad hledat nové možné zhotovitele za účelem poražení stromů v Dešenicích a Děpolticích,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

 

-         s podáním žádosti o přidělení dotace v rámci Programu rozvoje šetrného turismu na Šumavě s tím, že budou řešeny obce Děpoltice a Divišovice, kde budou umístěna turistická odpočívadla, dopracováním žádosti a jejím odesláním pověřila rada starostu a tajemnici úřadu,

-         s termínem přípravné schůzky za účelem organizace Pouťového setkání městysů Dešenice – Lam na dne 27. 6. 2007 v 16.00 hod. s tím, že starosta s tajemnicí úřadu svolá všechny zainteresované strany,

 

  1. Rada městyse zamítla:

 

-         pořádání soukromé párty  hnutí skinheds dne 23. 6. 2007 v KD Milence

-         využití firmy Spěváček k likvidaci stromů v Dešenicích a Děpolticích

 

 

 

V Dešenicích 18. června 2007.

 

                     v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ