USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 19 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 19

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 19

 

Usnesení  č. 19 z jednání rady městyse dne 28. května 2007.

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-         informaci starosty městyse týkající se zástavby lokality č.p. 111/3 v k.ú. Milence,

-         žádost o bezúplatný převod majetku bývalé střelnice Městiště do vlastnictví městyse ve veřejném zájmu,

-         sdělení HZS PK územního odboru Klatovy o udělení osvědčení o odborné způsobilosti,

-         informaci o další realizaci odkanalizování městyse v Milencích,

-         informaci týkající se schůzky s paní Hálovou za účelem získání dotace na zpracování územního plánu,

-         nabídku na možnost odkoupení křovinořezu,

-         informaci o uzavření aktualizované pojistné smlouvy s Pojišťovnou Kooperativa,

-         žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích ve výši téměř 65 000 Kč a 9 560 Kč,

-         došlou poštu.

-          

  1. Rada městyse uložila:

-         starostovi městyse podepsat „Souhlas ke zpracování projektové dokumentace – vodní hospodářství na pozemku ppč. 111/3 v k.ú. Milence“ se společností Vodospol, s.r.o., a informovat o rozhodnutí rady městyse pana Švůgera,

-         starostovi městyse vyjádřit se k  provozování veřejné linkové osobní mezinárodní dopravy na lince Arnbruck (D) – Hamry (CZ) s tím, že navrhne další  zastávku v Dešenicích (kašna-náměstí),

-         starostovi městyse odpovědět písemně žadatelům na přidělení bytu J. Hálkovi a J. Válkové a M. Bořánkovi o prodej stavební parcely na pozemku ppč. 111/3 v k.ú. Milence,

-         tajemnici úřadu zařadit  žadatele o byt a žadatele o stavební parcelu do pořadníku žadatelů

-         starostovi městyse informovat pana Jiříka o rozhodnutí rady označit si svůj pozemek a dále celou situaci řešit se sousedy s cílem vyloučit další možné rozjíždění pozemků,

-         starostovi městyse projednat žádost o bezúplatný převod bývalé střelnice Městiště se zástupci vojenské správy, žádost doplnit o připomínku týkající se  odškodnění za škody způsobené na lesním porostu rozstřílením dřevní hmoty,

-         starostovi, panu Verešovi a Kindlmanovi do 8. června navštívit stanovené domácnosti za účelem získání podpisu  pod „Prohlášení“ v souvislosti s odkanalizováním,

-         všem členům rady připravit si do 11. 6. návhy do tzv. zásobníku plánovaných akcí za účelem získání dotací.

 

 

 

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-         s žádostí manželů Riedelových na odkoupení pozemku ppč. 841 v k.ú. Milence, žádost předložit na veřejném zasedání zastupitelstva městyse v červnu t.r.,

-         s odesláním peněžitého daru na Fond ohrožených dětí ve výši 500.- Kč,

 

V Dešenicích 28. května 2007.

 

 

 

                     v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ