USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 18 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 18

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 18

Usnesení  č. 18 z jednání rady městyse dne 21. května 2007.

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-         doplnění OZV č. 1/2007 a Domovního řádu na základě připomínek schválených zastupitelstvem městyse,

-         program a termín oslav Dne dětí dne 2. června  

-         informaci starosty městyse o úklidu kamene na hřbitově v Dešenicích

-         vyjádření Pojišťovny Kooperativa k pojistné údálosti

-         ocenění porostu lesního pozemku schváleného k prodeji panu Stachovi

-         opravenou smlouvu firmy UrbioProjekt Plzeň

-         došlou poštu

  1. Rada městyse uložila:

-         starostovi opětovně konzultovat OZV č. 1/2007 a Domovní řád  s právním zástupcem městyse JUDr. Netrvalem

-         starostovi městyse s obsahem Domovního řádu seznámit všechny nájemníky

-         tajemnici úřadu vyvěsit OZV č. 1/2007 a Domovní řád na vývěsní desce a internetu

-         tajemnici úřadu zapsat nové žadatele o nájemní bydlení do pořadníku

-         starostovi městyse písemně se vyjádřit k situaci v bydlení a tato stanoviska zaslat žadatelům paní Fantové a manželům Marešovým

-         starostovi městyse s panem Zachem projednat nepřiměřenost předloženého dokladu na úhradu odvozu sutě

-         starostovi městyse projednat s pracovníky CHKO Šumava možnost dopokácení dvou vzrostlých stromů na hřbitově v Dešenicích  a v Děpolticích

-         starostovi městyse písemně se vyjádřit ke stížnosti pana Machače na paní Votavovou

-         starostovi městyse řešit  nepřiměřenost oplocení ze strany pana Stacha vzhledem k odstavné ploše lesů Městyse Dešenice

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-         s rozhodnutím pana Grasla a Walze na řešení situace ohledně odprodeje části pozemku 523/1 v k.ú. Městiště s tím, že konečné řešení vycházející ze shody bude předloženo na ZM v červnu 2007 

-          s vyplacením odměny ve výši 2 100 Kč za překlady paní I. Köhnleinové

 

  1. Rada městyse zamítla:

-         proplacení faktury R. Zacha za odvoz sutě ve výši 9 139.20 Kč

 

 

 

 

V Dešenicích 24. dubna 2007.

                     v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ