USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 108 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 108

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 108

Usnesení  č. 108  z  jednání  rady  městyse  dne  27.9.  2010 v Dešenicích od 15.00 hod.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

 

-         informace starosty týkající splnění usnesení z 107. jednání RM a informace starosty městyse a ing. Hršela o  postupu prací na stavbách v rámci městyse,

-         informaci starosty a tajemnice úřadu o přípravě komunálních voleb do ZM,

-         informaci starosty městyse týkající se postupu realizace II. etapy odkanalizování,

-         stav v hospodaření a oděru pitné vody na základě informací projednaných Sdružením skupinového vodovodu,

-         došlou poštu a další sdělení starosty městyse,

 

2.      Rada městyse schválila:

 

-         program 108.  jednání rady městyse,

-         odpověď panu Walzovi na základě předložené žádosti o poskytnutí informace,

-         postup starosty ve věci žádosti pana Šroubka,

-         úhradu faktury firmě Babka za zhotovení stuh při příležitosti otevření staveb,

-         úhradu odměny ve výši 2000 Kč panu Bročkovi na základě SOD za práce při kácení dřevin v Milencích,

 

  1. Rada městyse uložila:

 

-         tajemnici úřadu vzít žádost paní Javorské do evidence žadatelů o bydlení, starostovi městyse paní Javorské písemně odpovědět,

-         starostovi městyse připravit písemnou informaci do DZ č. 6 týkající se II. etapy odkanalizování,

-         starostovi městyse požádat KN o specifikaci pozemků a PF o převod těchto pozemků do vlastnictví městyse,

-         starostovi městyse vyzvat možné zájemce o zimní údržbu místních komunikací cestou vývěsní desky,

-         zjistit podmínky možného odprodeje betonových sloupů z Milenců

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

 

-         s využitím finanční účelové dotace PK ve výši 150 000 Kč přidělené Z PK 9.9. 2010 na opravu střechy MŠ Dešenice,

-         s žádostí manželů Masopustových týkající se poskytnutí slevy na zhotovení krovu rodinného domku v Dešenicích,

 

  1. Rada městyse zamítla:

 

-         nabídku firmy Restaurace a Penzion Na Kobyle Kdyně s tím, že tato nabídka bude projednána novým zastupitelstvem

 

V Dešenicích 29. září 2010.

            

                          v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ