USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 106 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 106

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 106

Usnesení  č. 106  z  jednání  rady  městyse  dne  30.8.  2010 v Dešenicích od 15.00 hod.

 

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

 

-         informace starosty týkající splnění usnesení z 105. jednání RM a informace o stavu a postupu prací na stavbách v rámci městyse,

-         došlou poštu a další sdělení starosty městyse,

 

2.      Rada městyse schválila:

 

-         program 107.  jednání rady městyse,

-         zpřesnění programu posledního veřejného jednání ZM dne 2.9. 2010,

-         zařazení žádosti pana Jakuba Junka do pořadníku o přidělení nájemního bytu s tím, že starosta městyse uvědomí žadatele o bytové situaci písemně,

 

  1. Rada městyse uložila:

 

-         starostovi  městyse připravit nový JŘ zastupitelstva a výborů k projednání a schválení na ustavující schůzi ZM,

-         starostovi městyse projednat s ing. Hršelem připravit položkový rozpočet na úpravy v místních restauračních prostorách v Dešenicích

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

 

-         s úhradou faktury na práce výstavby 5 BJ firmou H a H Metalstav, s.r.o, s tím, že faktura bude předložena ke konečnému schválení ZM dne 2.9. 2010,

-         se zveřejněním kandidátek do komunálních voleb v DZ č. 5,

-         s poražením náletových dřevin v prostorách mostu přes řeku Úhlavu v Milencích pod hrází,

-         s přípravou podkladů týkajících se VO za účelem řešení úspor panem Bufkou z Janovic,

-         s vyzváním právního zástupce městyse vyjádřit se k výsledku soudního jednání písemnou formou v DZ č. 5,

-         s rozdělením žádosti o privatizaci pozemků s tím, že v jedné části žádosti budou uvedeny Dešenice a Milence, v druhé části zbytek městyse,

 

  1. Rada městyse zamítla:

 

-         žádost o prodej pozemků manželům Piknerovým s tím, že se jí bude zabývat nové zastupitelstvo městyse v nastávajícím volebním období,

-         nabídku televize ZAK týkající se zpracování televizních šotů,

 

       V Dešenicích 30. srpna 2010.

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ