USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 16 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 16

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 16

 

Usnesení  č. 16 z jednání rady městyse dne 23. dubna 2007.

1.      Rada městyse uložila:

 

-         starostovi městyse zajistit překlad textu smlouvy o vzájemné spolupráci a předat jej K. Bergbaurovi z Lamu na společném jednání dne 26. 4. 2007 v Nýrsku k posouzení, zároveń dohodnout  termín další schůzky k dopracování navrženého textu, připravit závěrečnou verzi textu pro schválení v zastupitelstvu městyse

-         starostovi městyse a tajemnici úřadu provést kontrolou opotřebení sporáku v bytě F. Paška a rozhodnut o osazení nového kombinovaného sporáku za předpokladu nutné výměny

-         starostovi městyse konzultací o postupu prací a rekonstrukci bytu F. Paška s firmou ZETES Klatovy do 30. dubna 2007

-         starostovi městyse jednat  o zhotovení skládačky s firmou V . Hálka na pouť do 30.4.2007

-         starostovi městyse poučit Evu Kratochvílovou o skutečnostech týkajících se vedení kroniky městyse Dešenice, pravidelně měsíčně kontrolovat připravené zápisy do kroniky, předkládat je radě ke konzultaci a schválení

-         správci městyse panu Denkovi vyměřit a realizovat osazení  nového zábradlí u kapličky v Datelově do 7. května 2007

-         starostovi městyse jednat s projektovou kanceláří pana Vlčka a vedoucím SÚ Nýrsko panem Veithem ohledně řešení situace zástavby rodinných domků v k.ú. 111/5 v Milencích,  na základě jednání stanovit termín možného prodeje pozemků k zástavbě

-         tajemnici úřadu vypracovat pořadník na prodej pozemků ohledně výstavby rodinných domů v Milencích na základě podaných žádostí

-         starostovi městyse písemně sdělit panu Karáskovi, Nýrsko bytovou situaci v Dešenicích s možností řešení bydlení

-         starostovi městyse ověřit řešení žádosti pana K. Straděje o pronájem hasičské klubovny v Divišovicích č.p. 13 u ostatních hasičů, s cílem získat jejich vyjádření k žádosti

 

  1. Rada městyse vzala na vědomí:

 

-         stanoviska pana Grasla a pana Walze ohledně prodeje části pozemku č. 523/1 v k.ú. Městiště. Shodla se na názoru vytvořit časový prostor na řešení celé situace s tím, že závěr bude proveden dne 7. května 2007 za účasti obou zájemců.

-         obsah oslav Dne matek 12. května 2007

-         řešení situace ohledně vymalování  kostela Sv. Mikuláše v Dešenicích s tím, že situace bude řešena až po 17. květnu

-         informace z došlé pošty

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

 

-         se snížením nájmu v bytě F. Paška č.p. 125 na 1000 Kč /slovy jedentisíc korun českých/ + zálohy na služby a postupem prací na opravě tohoto bytu v měsících květen a červen 2007

-         s uhrazením členského příspěvku v SMO ČR ve výši 3 449.20 Kč

-         s návrhem obsahu skládačky na pouťové setkání městysů Dešenice – Lam,  

-         s obsazením funkce kronikářky paní Evou Kratochvílovou, Dešenice 191

 

  1. Rada městyse zamítla:

 

-         vystavit fakturu SDH Děpoltice za dodané dřevo v celkovém množství 9.13 m3, které bulo spotřebováno na osazení venkovního přístřešku pro posezení před vstupem do objektu bývalé fary. Dřevo bude poskytnuto bezplatně.

 

 

 

V Dešenicích 24. dubna 2007.

                     v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ