USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 99 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 99

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 99

 

Usnesení  č. 99  z  jednání  rady  městyse  dne  10.5.  2010 v Dešenicích od 15.00 hod.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

 

-         informace starosty týkající splnění usnesení z 98. jednání RM,

-         informaci  pana Jílka a Vlčka týkající vzniku drobné nehody s tím, že rozhodnutí rady z minulého jednání je neměnné,

-         informaci starosty týkající se voleb do PS P ČR,

-         informaci starosty týkající se závěrů jednání starostů zastupujících skupinový vodovod Nýrsko – Klatovy s tím, že informace z jednání bude zveřejněna v dalším čísle DZ,

-         sdělní MMR o registraci akcí s tím, že po jednání se zástupcem KB bude vyhlášeno VŘ na zhotovitele těch staveb, kde to ještě nebylo provedeno,

-         došlou poštu a další projednávané informace,

 

2.      Rada městyse schválila:

 

-         program 99.  jednání rady městyse,

-         obsah VŘ na obsazení dvou míst v MŠ Dešenice. Výběrová komise bude ustavena na příštím jednání rady. Podání nabídek je určeno do 11.6. Komise vybere a vyhlásí výsledek od 14.-18.6.,

 

  1. Rada městyse uložila:

 

-         starostovi městyse jednat s panem Kučerou ohledně využití cesty v Datelově a směně pozemků,

-         starostovi městyse kontaktovat pana Krbůška a vyzvat jej k doložení vlastnictví, případně pronájmu pozemků týkajících se ploch určených pro FVE,

-         starostovi městyse jednat s panem Vlčkem o obsahu PD na zhotovení 5 BJ v Dešenicích s tím, že bude pozván na příští jednání rady,

-         panu Kindlmanovi připravit a zhotovit rošt kanálu u pana Mláda v Dešenicích,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

 

-         s rámcovou smlouvou týkající se možných úspor energií v ZŠ a MŠ Dešenice s tím, že smlouva bude posouzena právním zástupcem městyse. Až poté bude firma kontaktována,

-         s úhradou faktury panu Šlechotvi za vypracování PD rekonstrukce mostu pod hrází s tím, že podklady pro zastupitele připraví starosta městyse,

 

       V Dešenicích 10. května 2010.

 

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ