USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 98 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 98

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 98

 

Usnesení  č. 98  z  jednání  rady  městyse  dne  26.4.  2010 v Dešenicích od 15.00 hod.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

 

-         informace starosty týkající splnění usnesení z 97. jednání RM,

-         informaci a žádost ing. Kratejla týkající se zrušení předkupního práva s tím, že starosta městyse připraví na veřejné jednání zastupitelstva návrh a vysvětlení jak celou situaci řešit,

-         žádost firmy Bohemi Energy, s.r.o. s tím, že starosta městyse byl pověřen jednáním se zástupci firmy a zjištěním dalších informací včetně vyžádání si smlouvy,

-         podepsání partnerské smlouvy s obcí Lohberg,

-         informaci o přidělení dotací z MMR,

-         informaci tajemnice úřadu o další realizaci záměru mokřadu s tím, že  schůzka realizačního týmu bude svolána dne 11.5. od 14ti hodin,

-         informaci z jednání s pracovníky Vodohospodářské správy Klatovy týkající se situace v Datelově,

-         došlou poštu a další projednávané informace,

 

2.      Rada městyse schválila:

 

-         program 98.  jednání rady městyse,

-         nákup elektrického promítacího plátna ve výši do 10 000 korun,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

 

-         se zpracováním žádosti týkající se převodu pozemků v k.ú. Divišovice na městys a předáním na PF územní pracoviště Klatovy,

-         s předložením podkladových materiálů výzvy z bytového fondu na veřejné jednání zastupitelstva městyse s tím, že výzvu doporučuje vyhlásit 13. května, ukončit 21.6 do 12.00 hod.,

-         s prodejem odpadových pytlů ve výši 50 Kč za kus v případě, že některým domácnostem nestačí 110 l nádoba,

 

 

       V Dešenicích 26. dubna 2010.

 

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ