USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 14 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 14

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 14

Usnesení  č. 14 z jednání rady městyse dne 2. dubna 2007.

1.      Rada městyse uložila:

 

o       starostovi městyse písemně odpovědět žadatelkám o byt I. Köhnleinové a D. Jandové s tím, jak celou situaci řešit,

o       starostovi městyse připravit všechny potřebné podklady pro uzavření smlouvy s PK týkající se dotace na opravu hradby tvrze,

o       starostovi městyse na základě konzultace s PF informovat zástupce společnosti HS Variant o možnosti řešení žádosti týkající se prodeje pozemku,

o       starostovi a tajemnici vybrat a objednat potřebný počet diplomů, pohárů a dalších upomínkových předmětů na pouť.

 

  1. Rada městyse vzala na vědomí:

 

o       informaci týkající se odprodeje pozemku ppč. 52 v k.ú. Děpoltice společnosti HS Variant ze strany PF,

o       informaci SNP a CHKOŠ o ochraně mravenců rodu Formica v rámci Oznámení o zahájení správního řízení,

o       předběžnou informaci starosty městyse týkající se programu Prvního setkání městysů Dešenice – Lam v červenci tohoto roku,

o       informaci Vodospolu, s.r.o., o novinkách týkajících se vyúčtování vodného a stočného,

o       informaci PF o prodeji pozemků v k.ú. Dešenice, Milence a Žíznětice.

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

 

o       se zvýšením cestovného pro Z. Jílka, hajného lesů městyse Dešenice na 3 500 Kč měsíčně a příspěvku na mobilní telefon ve výši 500 korun na dobu do dubna do června 2007,

o       s vyplacením odměny I. Köhnleinové ve výši 550 Kč za návrhy týkající se parkové úpravy oddychové zóny v Dešenicích a 600 Kč za tlumočení při setkání starostů městysů Dešenice – Lam ve dnech 28.2. a 23.3.

o       s podáním žádosti o dotaci na výstavbu dětského hřiště v prostorách koupaliště na MMR ve výši 592.600,-- Kč

o       s uhrazením odměny panu Černému a panu Spurnému v souvislosti se zpracováním potřebné dokumentace týkající se výstavby dvou malometrážních bytů v Děpolticích,.

 

  1. Rada městyse zamítla:

 

o       podat návrh na získání dotace ve výši 1.1 miliónu korun za účelem výstavby dvou malometrážních bytů v Děpolticích,

o       nabídku společnosti HESCO na koupi trubkového lešení,

 

V Dešenicích 3. dubna 2007.

                     v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ