USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 89 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 89

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 89

 

Usnesení  č. 89  z  jednání  rady  městyse  dne  30.11.  2009 v  Dešenicích od 15.00 hod.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-         informaci starosty týkající se požadavku pana Boublíka na vyklizení asfaltových ploch za viaduktem a postup řešení celého problému cestou právní zástupce městyse,

-         předložené žádosti do rozpočtu pro rok 2010 s tím, že část těchto žádostí nedoporučuje vzhledem k celkové situaci realizovat, městys by potřeboval částku 8 713 366 korun, po korekci doporučuje schválit záměry ve výši 4 413 362 korun,

-         vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele LC Hraniční,

-         informace týkající se výsledků V. kola žádostí o dotace z ROP a VI. kola, kdy byly žádosti postoupeny k bodovému hodnocení,

-         informaci tajemnice úřadu týkající se soutěže Obec přátelská rodině,

-         další informace sdělené starostou městyse a došlou poštu,

 

2.      Rada městyse schválila:

-         program 89. jednání rady městyse,

-         postup realizace II. etapy odkanalizování s tím, že samotná stavba bude zahájena až po podpisu smlouvy s fondem,

 

  1. Rada městyse uložila:

-         starostovi připravit podklady pro VŘ na zhotovitele stavby zasítění pozemků pro rodinnou zástavbu v Milencích,

-         starostovi městyse a tajemnici úřadu oslovit všechny zájemce o stavební parcely s cílem zjistit, zda jejich zájem trvá,

-         starostovi městyse připravit smluvní podmínky prodeje parcel s právním zástupcem městyse s tím, že budou respektovány zájmy městyse na udržení mladých lidí,

-          

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-         s vyhlášením VŘ na zasítění pozemků v k.ú. Milence tak, aby práce mohly být provedeny do konce června 2010,

-         s návrhem zvednout cenu za svoz KO o 25 Kč na osobu a rok, varianty předložit zastupitelům k posouzení,

-         s převodem historického majetku na městys, podklady připraví tajemnice úřadu,

 

  1. Rada městyse zamítla:

-         poskytnutí finančního daru firmě ROSKA a FOD Klokánek,

-         prezentaci městyse v časopise Cestujeme po Čechách,

 

       V Dešenicích 30. listopadu 2009.

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ