USNESENÍ RADY MĚSTYSE - MIMOŘÁDNÉ | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE - MIMOŘÁDNÉ

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse - mimořádné

 

Usnesení    z mimořádného jednání  rady  městyse  dne  23.10.  2009 v  Dešenicích od 07.00 hod.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-         informaci starosty týkající se podání žádosti o dotaci na MMR týkající se mostu přes řeku Úhlavu na místní komunikaci 31 C,

-         žádosti o pronájem podané v rámci výzvy za účelem obsazení pohostinství v Dešenicích,

 

2.      Rada městyse schválila:

-         program mimořádného jednání rady městyse,

 

  1. Rada městyse uložila:

-         starostovi městyse a tajemnici úřadu vyřídít po administrativní stránce pronájem pohostinství v Dešenicích,

-         inventurní komisi, případně jednomu členu inventurní komise předat paní Janě Hankové zařízení včetně klíčů,

-          

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-         s provozování hostinské činnosti paní Janě Hankové, trv. bytem Dešenice 125 s tím, že předloží potřebné dokumenty (živnostenské oprávnění, zdravotní průkaz atd.),

-         s předloženou nájemní smlouvou na provozování hostinské činnosti v Dešenicích,

 

 

       V Dešenicích 23. října 2009.

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ