USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 85 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 85

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 85

 

 

Usnesení  č. 85  z  jednání  rady  městyse  dne  5.10.  2009 v  Dešenicích od 15.00 hod.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

 

-         informaci starosty týkající se plnění usnesení z minulého jednání rady,

-         sdělení pana Boublíka týkající se podezření pro zneužití pravomoci veřejného činitele ze strany starosty městyse,

-         výpověď z nájemních prostor ze strany paní Jandlové s tím, že úřad vyvěsí záměr na obsazení pohostinství novým nájemníkem,

-         zápis Závěrečného protokolu o výsledku kontroly hrazení pojistného,

-         zprávu o vykonané inspekci ČŠI PK v ZŠ a MŠ Dešenice,

-         další informace sdělené starostou městyse a došlou poštu,

 

2.      Rada městyse schválila:

 

-         program 85. jednání rady městyse,

-         termín výběrového řízení a otevření obálek v souvislosti s LC Hraniční na den 16.10 od 9.00 hod na úřadu městyse,

-         svolání 29. jednání ZM na den 29.10.2009 s programem:

a)      projednání a schválení územního plánu městyse Dešenice,

b)      projednání a schválení zadání doplňku č. 1 ÚP městyse,

c)      projednání a schválení vodného a stočného pro rok 2010,

d)      projednání a schválení záměrů a akcí do strategického plánu městyse,

e)      projednání a schválení cen svozu odpadů na rok 2010,

f)       prodej pozemků,

-         schválila inventurní komisi pro provedení inventury v pohostinství Dešenice ve složení M. Suchanová, M. Denk, S. Kindlman s tím, že inventura bude provedena dne 20.10 včetně vyhotovení zápisu,

-          

 

  1. Rada městyse uložila:

 

-         starostovi městyse vypracovat písemné sdělení a návrh na řešení opatření v k.ú. Městiště v souvislosti s vodním příkopem na pozemku manželů Hiričových, a řešení připomínek ze strany pana Walze. Starosta městyse byl zároveň pověřen svoláním schůzky a předáním písemného sdělení,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

 

-         s novým ceníkem svozu a využití separovaných odpadů ze strany ZKS Marius Pedersen,

-         s účastí městyse v soutěži „O nejlepší kroniku PK“ s tím, že starosta projedná podrobnosti s paní E. Kratochvílovou,

-         s účastní školy ve vzdělávacím programu Recyklohraní,

-         s nabídkou firmy Eurovia Silba s tím, že starosta městyse ověří možnost využití dotace ve výši 130 000 Kč na úhradu opravy cesty 31 C pod hrání v Milencích,

-         s pronájmem prostor v domě č.p. 153 paní Štainerovou ml. za účelem zhotovení domácích prací

 

 

       V Dešenicích 5. října 2009.

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ