USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 13 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 13

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 13

Usnesení  č. 13 z jednání rady městyse dne 26. března 2007.

 

 

  1. Rada městyse uložila:

 

-         starostovi městyse oslovit pana Rábu a p. Lerachovou za účelem obsazení funkce kronikáře městyse

-         starostovi městyse připravit obsah skládačky pro První setkání městysů Dešenice – Lam v tomto roce

-         starostovi městyse připravit celkový podklad pro zadání  územního plánu s tím,  předložit jej nejpozději na zasedání zastupitelstva s návrhem zpracovatelské firmy

-         starostovi městyse zachovat podklady k ÚP tak, aby byly kdykoliv k dispozici

-         ing. Fialovi – správci lesů městyse zpracovat ceník na samovýrobu dřeva pro občany

 

 

  1. Rada městyse vzala na vědomí:

 

-         informaci starosty o přípravě pěti nových pohlednic a skládačky určených na První setkání městysů Dešenice – Lam v červenci tohoto roku a publikace o Dešenicích a okolí s možností ji vydat v příštím roce 2008

-         informaci starosty městyse o podílu jednotlivých zastupitelů na předložených návrzích do územního plánu a podílu podnikatelů a občanů na shromážděných námětech

 

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

 

-         provést na návrh starosty městyse hospodářskoekonomický audit z důvodu neustálých upozornění občanů na neprůhlednost hospodaření v lesích městyse, z důvodu, že správce lesů nedokáže stručně, krátce a přehledně hospodaření objasnit a také z určitých nejasností v hospodaření v minulých letech. Starostu městyse rada pověřila písemným objednáním tohoto auditu.

 

 

  1. Rada městyse pověřila:

-         starostu městyse jednáním s firmou, která připraví pohlednice a skládačku

-         starostu městyse jednáním o rozsahu a obsahu publikace Dešenice a okolí s tím, že radu a zastupitele o záměru informovat, bude předložen návrh a rozpočet

 

 

V Dešenicích 26. března 2007.

 

 

                     v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ