USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 82 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 82

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 82

 

Usnesení  č. 82  z  jednání  rady  městyse  dne  24.8.  2009 v Dešenicích od 15.00 hod.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

 

-         informaci starosty týkající se splnění usnesení z minulého jednání rady,

-         informaci týkající se nových cen svozu a využití separovaných odpadů,

-         informaci týkající se realizace II. etapy odkanalizování s tím, že občanům bude učiněna nabídka na veřejném jednání ZM dne 27.8.,

-         sdělení MZ PÚ Klatovy ve kterém je zamítavé stanovisko ohledně vydání nemovitosti paní Střeštíkové a paní Nové,

-         informaci starosty týkající se setkání rodáků v Děpolticích,

-         Smlouvu o výpůjčce bývalé střelnice Městiště s tím, že na příštím jednání rada rozhodne o postupu, jak s nemovitostí naložit,

-         sdělení právního zástupce týkající se nekalého jednání firmy Lípa, s.r.o.,

 

2.      Rada městyse schválila:

 

-         program 82. jednání rady městyse,

-         zakoupení počítače pro lesního správce s tím, že faktura bude vystavena na městys Dešenice,

-         realizaci záměru výstavby sněžné jámy na uskladnění sadebního materiálu pro potřeby městyse do 40 000 Kč s tím, že správce předloží plány a projekty, kde se bude jáma nacházet a jak bude z bezpečnostního hlediska zajištěna,

 

  1. Rada městyse uložila:

 

-         tajemnici úřadu vyvěsit záměry týkající se prodeje pozemků v k.ú. Milence a Divišovice, záměru pronájmu nebytových prostor ve tvrzi v Dešenicích na úřední desce,

-         starostovi městyse zařadit propozice fotosoutěže PK do DZ č. 5,

-         starostovi městyse připravit do rozpočtu pro příští rok návrh na zhotovení reklamních materiálů,

-         panu Barákovi připravit rozpočet na možné zhotovení lavic do bývalé fary v Děpolticích,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

 

-         s konáním lesních a barvářských zkoušek malých plemen loveckých psů s tím, že zahájení a ukončení bude provedeno v Milencích,

-         s finančním rozpočtem zhotovení filmové projekce „Současné Dešenice“ ve výši 39 700 Kč včetně DPH,

-         s umístěním reklamy formy CS LINK do DZ č. 5,

 

 

  1. Rada městyse zamítla:

 

-         žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1013/1 v k.ú. Milence manželům Míškovým,

-         zakoupení 13 ks dopravních zákazových značek a jejich umístění na LC městyse,

-         žádost FOD o finanční příspěvek, tento nahradit bezúplatným zapůjčením sálu KD Dešenice dne 28.8. za účelem uspořádání zábavy,

 

       V Dešenicích 25. srpna 2009.

 

                      v.r.                                                                                          v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ