USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 74 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 74

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 74

 

Usnesení  č. 74  z  jednání  rady  městyse  dne  4.5.  2009 v Milencích od 15.00 hod.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-         informaci starosty týkající se plnění usnesení z minulého jednání rady městyse,

-         informace starosty týkající se jednotlivých projednávaných bodů,

-         došlou poštu a další informace starosty,

 

2.      Rada městyse schválila:

-         program 74. jednání rady městyse,

-         nový dodatek smlouvy o nájmu nemovitosti s J. Denkem, Hodousice 14 se změnou od 1.1.2009 do 31.12.2013,

 

  1. Rada městyse uložila:

-         starostovi městyse a tajemnici úřadu dodržením termínu v souvislosti s předčasným ukončením stavby autobusových zastávek v Milencích,

-         starostovi městyse a J. Verešovi jednat s ing. Webrem ohledně KPÚ městyse Dešenice do 15.5.2009,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-         s návrhem řešit výskyt plísně v budově pohostinství v Milencích s tím, že v první řadě bude proveden svod vody z objektu tak, aby voda netekla pod dům, příležitostně nechá městys posoudit výskyt plísně v objektu s návrhem na přijetí opatření,

-         se zhotovením oken pro SDH Děpoltice (bývalá fara) s tím, že částka nesmí překročit 90 000 Kč s DPH, kdy budou zhotovena okna dle zápisu z jednání rady, dále rada vyslovila souhlas s vyplacením zálohy ve výši 45 000 korun, zbývající částka bude uhrazena po dokončení, kdy termín byl stanoven na 7/2009, pan Barák byl pověřen zjištěním možnosti další nabídky,

-         s žádostmi o půjčky z bytového fondu městyse s tím, že pověřila starostu městyse a tajemnici úřadu přípravou podkladů pro veřejné jednání ZM,

-         vyjádřila souhlas s žádostí pana R. Zacha o odkoupení bývalého objektu hasičské zbrojnice za účelem garážování vozidel, pověřila tajemnici vyvěšením záměru na úřední desce, starostu městyse objednáním a získáním odhadní ceny objektu, rada schválila v případě prodeje objekt prodat za odhadní cenu,

-         s postupem starosty městyse ohledně jednání se zástupci CHKOŠ, kteří měli jako jediní připomínky k územnímu plánu, jednání se uskuteční dne 11.5.2009 na úřadu městyse, v případě potřeby v prostorách, které jsou předmětem jednání,

 

  1. Rada městyse vyjádřila nesouhlas:

-         s nákupem nábytku pro restauraci v Milencích v cca téměř 50 000 korun s tím, že tato investice nebyla v rozpočtu, rada se navíc domnívá, že při současném provozu restaurace si nejen zákazníci, ale i vedoucí restaurace budou zařízení více vážit a případná náhrada škody bude okamžitě vymáhána po viníkovi,

 

 V Dešenicích 4. května 2009.

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ