USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 12 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 12

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 12

 

Usnesení  č. 12 z jednání rady městyse dne 19. března 2007.

 

 

 

  1. Rada městyse uložila:

 

-         starostovi městyse informovat písemně p. L. Lencovou, bytem Dešenice 125 o bytové situaci v Dešenicích s návrhy na řešení vzniklé situace

-         tajemnici úřadu vypracovat nový aktualizovaný seznam žadatelů o byt

 

  1. Rada městyse vzala na vědomí:

 

-         upozornění MV ČR na zasílání obecně závazných vyhlášek vypracovaných městysem

-         přípravu internetových stránek městyse Dešenice včetně fotografické dokumentace a grafické úpravy

-         roznesení letáků k ÚP a likvidaci nebezpečného odpadu firmy ASEKOL

-         obsah Dešenického zpravodaje č. 2 s tím že uzávěrka byla stanovena na den 2.4.07 do 9.00 hod.

-         stav vyplněných Prohlášení k odkanalizování v Milencích s tím, že vydaná prohlášení by měla být vrácena do konce týdne

-         termíny svozu VOK, železného šrotu, nebezpečného odpadu a sutě od stodoly

-         objednání plošiny za účelem dokončení prožezávky a likvidace vybrané zeleně

-         sdělení Muzea v Klatovech ohledně ceny archeologického průzkumu i postup starosty při řešení tohoto problému

-         návrh J. Vereše přizvat na příští jednání rady ing. L. Fialu, správce lesů  ke sdělení postupu prací v lesích městyse po polomech

-         postup příprav prací na odstranění závad v domě č. 125 v Dešenicích

 

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

 

-         aby firma UrbioProjekt Plzeň – ing. arch. Tauš zpracovala dokumentaci územního plánu pro městys Dešenice ve výši 592 620 korun včetně DPH s tím, že tento návrh bude předložen zastupitelstvu městyse

-         aby firma Masters – Střešní krytiny provedla rekonstrukci střešního pláště obecního domu v Děpolticích na základě cenové nabídky ve výši 350 343 korun včetně 5% DPH s tím, že návrh bude ke schválení předložen zastupitelstvu městyse s požadavkem rozpočtové změny

 

  1. Rada městyse zamítla:

 

-         účastnit se soutěže Vesnice roku pro rok 2007

-         nabídku firmy Jan Heřmanský za účelem vypracování elaborátu týkajícího se uplatnění zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí

 

  1. Rada městyse pověřila:

 

-         starostu městyse podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace na opravu zdi okolo tvrze v Dešenicích dne 4.4.2007 v Plzni

-         starostu městyse jednáním s pracovníky PÚ a SÚ v Nýrsku za účelem vyjádření se k zhotovení díla opravy zdi u tvrze v Dešenicícha získání územního rozhodnutí

-         starostu městyse vyzvat firmy nebo fyzické osoby k předložení cenové nabídky na zhotovení prací - opravy zdi u tvrze v Dešenicích, přičemž v úvahu bude brána nejnižší nabídka

-         starostu  městyse jednáním se starostou Lamu K. Bergbaurem o možné spolupráci

 

 

 

 

V Dešenicích 20. března 2007.

 

 

 

 

 

 

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ