USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 71 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 71

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 71

 

Usnesení  č. 71 z  jednání  rady  městyse  dne  16. 3.  2009 v Dešenicích do 15.00 hod.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-         informaci starosty týkající se splnění usnesení z minulého jednání rady městyse,

-         informaci starosty městyse týkající se závěru z 31. DMO v Praze,

-         informaci starosty městyse z projednávání návrhu územního plánu městyse,

-         došlou poštu a další informace starosty,

 

2.      Rada městyse schválila:

-         program 71. jednání rady městyse,

-         uhrazení částky ve výši 2 Kč na jednoho občana jako vklad za přihlášení se do soutěže „Vesnice roku 2009“,

 

  1. Rada městyse uložila:

-         starostovi městyse a tajemnici úřadu zjistit výhodnost nebo nevýhodnost dvojsazeb a velikost jističů, ze kterých se platí nadměrné finanční částky v rámci odběru elektrické energie v objektu č. 1 v Dešenicích,

-         starostovi městyse a tajemnici úřadu připravit a do 30. dubna podat přihlášku za městys do soutěže „Vesnice roku 2009“,

-         tajemnici úřadu ve spolupráci s ČSÚ řešit dohledání údajů do Registru sčítacích obvodů,

-         starostovi městyse pozvat I. Gregorovou na jednání dne 23.3.09 za účelem možného získání nájemního bytu,

-         starostovi městyse písemným sdělením panu Štěpánu Javorčákovi týkající se jeho žádosti ohledně hledání vhodného objektu k podnikání,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-         s návrhem místostarosty městyse řešit nadměrnou spotřebu energií (elektřina, plyn) formou dobrovolných brigád ve prospěch městyse, případně SDH a tím částečně přispět k úhradám za nadměrnou spotřebu,

-         s žádostí M. Hanuse týkající se pokácení náletových dřevin v k.ú. Matějovice na zemědělské půdě parcel č. 22, 35, 310, 317/2, 327, 338/2, 341,

-         v vyvěšením záměru odprodeje části pozemku p.č. 1013/18 v k.ú. Milence,

 

  1. Rada městyse vyjádřila nesouhlas:

-         s návrhem kontrolního výboru ohledně stanovení pevné částky za spotřebu energií, která bude hrazená městysem,

 

 

 V Dešenicích 17. března 2009.

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ