USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 69 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 69

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 69

 

Usnesení  č. 69 z  jednání  rady  městyse  dne  18. 2.  2009 v Dešenicích do 15.00 hod.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-         informaci starosty týkající se splnění usnesení z minulého jednání rady městyse,

-         žádost pana Straděje týkající se půjčky na vestavbu v obecním bytě v Divišovicích,

-         termín a program oslav svátku žen dne 8.3.2009 v KD Dešenice,

-         došlou poštu a další informace starosty a místostarosty městyse,

 

2.      Rada městyse schválila:

-         program 69. jednání rady městyse,

-         uhrazení částky 40 140 Kč jako podíl městyse na dopravní obslužnost PK v roce 2009,

-         termín, změnu konání místa a obsah veřejného jednání ZM. Místo Žíznětic se jednání uskuteční v Děpolticích.

 

  1. Rada městyse uložila:

-         starostovi městyse a tajemnici úřadu kontaktovat právního zástupce městyse s cílem zjistit možnost fyzické realizace vestavby v obecním domě na základě půjčky od městyse,

-         starostovi městyse písemně se vyjádřit k žádosti K. Škodové z Klatov ohledně pracovního místa v MŠ,

-         starostovi městyse jednat s PF ohledně dokončení geometrického zaměření historického majetku v bývalé tvrzi,

-         starostovi městyse intervenovat písemně ing. Malou ohledně projektové dokumentace okrajových částí městyse zadané již počátkem roku 2007,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-         s uzavřením mostu pod hrází v Milencích na základě zprávy předložené ing. Šlechtou, pověřila starostu sdělit tuto informaci na veřejném jednání a veřejnost oslovit cestou Dešenického zpravodaje,

-         s dopracováním poslední žádosti na provedení KPÚ za k.ú. Dešenice do konce března 2009 s tím, že se na řešení bude podílet celá rada,

 

V Dešenicích 18. února 2009.

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ