USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 67 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 67

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 67

 

Usnesení  č. 67 z  jednání  rady  městyse  dne  19. 1.  2009 v Dešenicích do 15.00 hod.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

 

-         informaci starosty týkající se splnění usnesení z minulého jednání rady městyse,

-         informaci starosty ze soudního jednání s ing. Fialou,

-         pomoc úřadu městyse týkající se ubytování manželů Šálových v Divišovicích po požáru jejich RD,

-         stížnost pana Pytla s tím, že doporučuje řešit jí s ředitelkou školy,

-         žádost O ŽP Mě Ú v Klatovech týkající se těžby dřeva v Divišovicích s tím, že pověřila starostu městyse písemnou odpovědí,

-         termín voleb do Evropského parlamentu ve dnech 5. a 6.6.2009,

-         soupis oceněných pozemků ze strany PF, o cenách informovat samotné žadatele,

-         další projednávané body v bodě 8 – různé,

-         došlou poštu a další informace starosty městyse,

 

2.      Rada městyse schválila:

 

-         program 67. jednání rady městyse,

-         podání žádostí o dotace vyplývající z jednotlivých dotačních titulů tak, jak bylo projednáno v bodě 7 jednání rady městyse. O podaných žádostech informovat na příštím jednání rady,

 

  1. Rada městyse uložila:

 

-         starostovi městyse připravit souhrn žadatelů za k.ú. za účelem provedení KPÚ,

-         starostovi městyse, tajemnici úřadu, p. Verešovi a p. Kindlmanovi připravit seznam zbývajících možných žadatelů o provedení KPÚ, tyto řešit nejpozději do 10.2.2009,

-         starostovi městyse zajistit podrobný posudek mostu pod hrází za účelem získání omezení vjezdu nadměrných vozidel a předejití tak možnému vyřazení mostu z provozu nejpozději do 20.února 2009,

-         starostovi městyse a tajemnici úřadu hledat možné způsoby dotačních titulů za účelem generální opravy mostu pod hrází,

-         tajemnici úřadu zjistit, zda byl uhrazen poplatek ve výši 1000 Kč ve sporu městys vs. Zahradníčková,

-         starostovi městyse písemně se vyjádřit k provozu nové autobusové linky mezi Prahou a Železnou Rudou,

-         členům rady p. Barákovi a Kindlmanovi pomoci při řešení SDH Milence v souvislosti s opravou vozového parku,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

 

-         s žádostí pana Pytla na odkoupení pozemků od PF s tím, že žadatel bude informován o možnosti prodeje, starosta, tajemnice a další člen rady zjistí konkrétní stav na místě,

-         s zakoupením 5 ks přileb SDH Milence za předpokladu, že nedojde k překročení finančního limitu schváleného rozpočtem pro rok 2009,

-         s podáním informace Ligy starostů týkající se možného vzniku radarové základny na našem území,

 

  1. Rada městyse zamítla:

 

-         nabídku firmy týkající se nákupu dřevěných autobusových zastávek,

 

 

 

V Dešenicích 19. ledna 2009.

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ