USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 64 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 64

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 64

 

Usnesení  č. 64  z  jednání  rady  městyse  dne  8. 12.  2008 v Dešenicích do 15.00 hod.

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

 

-         informaci starosty týkající se splnění usnesení z minulého jednání rady,

-         žádost pana Picka o bydlení s tím, že starosta městyse byl pověřen písemnou odpovědí a tajemnice úřadu zařazením žádosti o pořadníku bytů,

-         sdělení PF týkající se žádosti o odkoupení pozemku pana Jílka Miroslava,

-         další informace z pošty, služebních jednání a seminářů včetně SMS ČR,

 

2.      Rada městyse schválila:

 

-         program 64. jednání rady městyse,

-         přestěhování knihovny městyse do bývalého krámečku v budově čp. 22 v Dešenicích, stávající prostory využívat Klubem žen a pro další schůzovou činnost malých organizací,

-         zakoupení kombinovaného bojleru na ohřev vody ve výši 7 500 Kč panu Stradějovi, firmou naúčtované práce za namontování rozpočítat do zvýšeného měsíčního nájemného, které si pan Straděj uhradí,

 

  1. Rada městyse uložila:

 

-         starostovi městyse připravit návrh opatření týkající se zvýšeného vývozu počtu odpadových nádob od některých domácností, což je v rozporu se schválenou strategií městyse,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

 

-         s předloženými návrhy do rozpočtu městyse pro rok 2009 s tím, že část návrhů doporučuje a část nedoporučuje k schválení, starostovi městyse bylo uloženo přednést návrhy na veřejném jednání dne 11. prosince a nechat o návrzích jednotlivě hlasovat,

-         s odprodejem pozemků manželům Hrachovým s tím, že záměr bude vyvěšen na úřední desce. Žádost bude projednána na prvním veřejném jednání v roce 2009,

-         s udělením odměny panu Václavu Pytlovi st. v takové výši, která by mu náležela za funkci vykonávané v zastupitelstvu městyse, podklady pro vyplacení připraví tajemnice úřadu,

-         s žádostí pana Walze a sdělením CHKOŠ týkající se kácení dřevin mimo les,

 

  1. Rada městyse zamítla:

 

-         nabídky jednotlivých firem týkající se zpracování žádostí na získání dotací z ROP,

 

V Dešenicích  8. prosince  2008.

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ