USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 62 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 62

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 62

 

Usnesení  č. 62 z  jednání  rady  městyse  dne  10. 11.  2008 v Dešenicích od 15.00 hod.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

 

-         informaci starosty týkající se splnění usnesení z minulého jednání rady,

-         informaci starosty městyse týkající se KPÚ včetně postupu při organizování schůzky s těmi odpůrci, kteří zatím o úpravy nemají zájem,

-         došlé návrhy do rozpočtu na rok 2009 s tím, že starosta městyse je předá finančnímu výboru k projednání a předložení na veřejném jednání,

-         výsledek běžných kontrol mostů v rámci městyse s tím, že starosta městyse byl pověřen připravit návrhy do rozpočtu pro rok 2009 jak v oblasti běžných oprav, tak vypracování projektové dokumentace,

-         další informace starosty a došlou poštu,

 

2.      Rada městyse schválila:

 

-         program 62. jednání rady městyse,

-         termín veřejného jednání zastupitelstva městyse na 27. listopadu v 18.00 hod. v Dešenicích s tímto obsahem: a/ projednání a schválení spolufinancování akce výstavby autobusové zastávky v Milencích včetně smlouvy, b/ projednání ceny vodného v roce 2009, c/ projednání a schválení záměrů do zásobníku akcí pro rok 2009 se stanovením priorit, d/ projednání bilance v lesích městyse, e/ různé,

 

  1. Rada městyse uložila:

 

-         starostovi městyse pozvat právního zástupce k účasti na předání stavby odkanalizování I. etapa,

-         starostovi městyse projednat s ing. Kellnerem a zástupci LS, s.r.o., způsob a termín odstranění nedostatků a nedodělků na stavbě odkanalizování I. etapa,

-         tajemnici úřadu projednat se správcem městyse vyspravení výtluků na jednotlivých komunikacích v rámci Dešenic,

-         všem členům rady spolupodílet se na oslovení jednotlivců za účelem zhotovení KPÚ v Dešenicích,

-         starostovi městyse řešit ve spolupráci s PF připomínky pana Boublíka vznesené proti postupu starosty městyse,

-         tajemnici úřadu konzultovat s panem Irlbekem možnost obměny sprchového koutu v bytě po paní Hofbauerové s tím, že návrh bude zapracován do rozpočtu pro rok 2009,

 

  1. Rada městyse vyslovila nesouhlas:

 

-         s zakoupením vysavače listí s tím, že cenový návrh bude předložen na veřejné jednání do rozpočtu městyse pro rok 2009,

V Dešenicích 10. listopadu 2008.

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ