USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 9 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 9

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 9

Usnesení č. 9 z jednání rady městyse dne 19. února 2007.

 

 

 

 

  1. Rada městyse doporučuje:

 

-         starostovi městyse předložit žádost pana Františka Grasla o odkoupení části pozemku č. 523/1 v k.ú. Městiště k diskusi na veřejném zasedání zastupitelstva městyse dne 1. března 2007.

 

 

  1. Rada městyse schvaluje:

 

-         žádost paní Julie Bečvářové, trv. bytem Dešenice 69 o přidělení bytu v domě čp. 125 v Dešenicích

 

 

  1. Rada městyse ukládá:

 

-         starostovi městyse připravit a zajistit návrh možných parkových úprav a výsadby zeleně v okolí koupaliště v Dešenicích, jako budoucí možné oddychové zóny

-         starostovi městyse zjistit předběžné cenové relace za zhotovení nových smaltových znaků v souvislosti s udělením titulu městys

-         starostovi městyse a tajemnici úřadu připravit další postup týkající se odstranění stavby po zemřelém panu Harmačkovi v souvislosti se zjištěním, že žije Bohuslav Harmáček v Žatci

 

  1. Rada městyse bere na vědomí:

 

-         návrh žádostí předložených starostou městyse v souvislosti s účelovými dotacemi PK s tím, že čistopisy budou odeslány dne 26. respektive 28. února na PK

-         informaci starosty městyse o odstranění některých dřevin ohrožujících stavení, návrh prořezávek a ošetření

-         předběžný návrh programu Dešenické pouti a oslav městysů Dešenice – Lam

-         došlou poštu

 

 

 

 

V Dešenicích dne 20. února 2007.

 

 

                      v.r.                                                                                       v.r.

…………………………………..                                            ………………………………….

      Stanislav Kindlman                                                                   RSDr. Jan Rejfek

           místostarosta                                                                         starosta městyse    

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ