USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 59 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 59

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 59

 

Usnesení  č. 59 z jednání rady městyse dne  29. 9.  2008.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

 

-         informaci starosty týkající se splnění usnesení z minulého jednání rady s připomínkami,

-         další informace starosty a došlou poštu,

-         přípravu společenské akce Klubu žen v listopadu 2008 spojenou s módní přehlídkou A. Vobroučkové, bleším trhem knih a časopisů, prezentací nabídek některých služeb apod.,

-         přidělení dotací KÚ PK ve prospěch lesů městyse,

-         závěry z kontrolního dne odkanalizování včetně postupu prací na dodělávkách,

 

2.      Rada městyse schválila:

 

-         program 59. jednání rady městyse,

-         vydání jednoho klíče od závor v lesích městyse panu V. Preslovi z Divišovic,

 

  1. Rada městyse uložila:

 

-         starostovi městyse dopracovat havarijní plán městyse, ověřit platnost telefonních a mobilních čísel pracovníků krizového štábu, tajemnici úřadu přidělit číslo jednací a založit dokumentaci tak, aby byla v případě potřeby na dosažitelném místě, starosta vypracuje informaci pro občany městyse do zpravodaje č. 6,

-         starostovi městyse a tajemnici úřadu realizovat úkoly v souvislosti s krajskými volbami s důrazem na připravenost místností v Milencích a Děpolticích,

-         starostovi městyse písemně požádat SÚS Klatovy o opravu některých komunikací, starostovi a správci městyse realizovat opravu některých komunikací ve vlastnictví městyse do konce měsíce října 2008,

-         tajemnici úřadu prověřit společně se starostou nákup již schváleného nábytku pro KD Dešenice s využitím množstevní slevy,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

 

-         s postupem starosty týkající se podání žádosti o přidělení dotace a postupem realizace zhotovení prací na místním kostele v Dešenicích po návštěvě ministra kultury ČR pana Jehličky dne 3. října 2008,

 

V Dešenicích  30. září 2008.     

                      v.r.               

 

 

 

                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ