USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 55 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 55

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 55

 

Usnesení  č. 55 z jednání rady městyse dne  4. 8.  2008.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

 

-         výroční zprávu firmy Elektrowin, a.s.,

-         informaci starosty o podání žádostí z ROP v rámci 3. výzvy končící k 31. 7. 2008,

-         informaci týkající se voleb do zastupitelstev krajů v roce 2008,

-         informaci týkající se zhodnocení pouťových oslav městyse s tím, že starosta městyse zašle účastníkům písemné poděkování,

-         došlou poštu a obsah pošty odeslané,

-         sdělení ČEZ ohledně přerušení dodávky elektrické energie pro obec Žíznětice dne 21. srpna 2008,

-         sdělení starosty městyse týkající se rozhodnutí SFŽP ohledně II. etapy odkanalizování,

-         sdělení ČD týkající se MU, starosta městyse byl pověřen projednáním obsahu s právním zástupcem městyse,

-         obsah návrhu akce „Sběrné nádoby“ s tím, že starosta městyse a tajemnice připraví návrh na možné využití této nabídky,

 

2.      Rada městyse schválila:

 

-         program 55. jednání rady městyse,

-         firmu ZC Projekty, s.r.o., jako vítěze poptávkového řízení týkající se zpracování projektové dokumentace na 1. etapu rekonstrukce tvrze,

-         uhrazení 2. faktury za zpracování publikace o Dešenicích ve výši 69 355 korun,

-         zajištění koncertu vážné hudby v kostele sv. Mikuláše dne 15. srpna 2008,

-         uhrazení faktury za zhotovení cedulek – označení výsadby zeleně dětské hřiště Dešenice ve výši 773,50 Kč,

-         uhrazení faktury ve výši 40 205 korun za zhotovení vitrin a výstavních panelů,

-         prodej osobního terénního vozu Daihatsu Feroza za odhadní cenu

 

  1. Rada městyse uložila:

 

-         starostovi městyse a panu Verešovi zjistit možnosti likvidace černé skládky a zajištění poklopů za hřbitovem v Dešenicích tak, aby nevznikly zbytečně vysoké náklady, tajemnici úřadu připravit doplněk ke smlouvě o pronájmu s O. Brožovou,

-         starostovi městyse projednat osobně návrh sdělení týkající se soudního rozhodnutí ohledně sporu Irbeková/Fialová x městys Dešenice,

-         starostovi městyse a kronikářce připravit podklady do propagačního materiálu DSO Úhlava (zařazeny budou dětské hřiště, hřiště Milence a Hořákův rybník),

-         starostovi městyse a tajemnici úřadu vyjádřit se k doplnění požadavku Národního registru studánek a pramenů,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

 

-         s návrhem úpravy rozpočtu na opravu lesních cest ve výši 458 400 korun s tím, že doporučuje návrh schválit na mimořádném jednání ZM,

-         s návrhem plánu ochrany lesa proti ohryzu a loupání jelení zvěří na rok 2008 a nákupem repelentního přípravku Recervin ve výši 296 000 Kč bez DPH s tím, že návrh doporučuje projednat a schválit na mimořádném jednání ZM,

-         se smlouvou o dílo s firmou DAOS Consulting, s.r.o., týkající se podání žádosti o dotaci na rekonstrukci tvrze – 1. část včetně finanční částky ve výši 70 000 Kč bez DPH + 3% z celkové částky v případě kladného rozhodnutí s tím, že doporučuje tyto částky projednat na veřejném jednání ZM,

-         s žádostí o vyjádření se k stavbě RD p.p.č. 33 v k.ú. Děpoltice s tím, že nemá žádných výhrad,

 

  1. Rada městyse zamítla:

 

-         nabídku firmy Databox týkající se zakoupení aktualizované databáze firem ČR,

 

 

 

 

V Dešenicích  4. srpna 2008.     

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ