USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 54 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 54

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 54

 

Usnesení  č. 54 z jednání rady městyse dne  21. 7.  2008.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-         Informaci starosty městyse týkající se zhotovení veřejného rozhlasu v rámci městyse, na což byla poskytnuta dotace z PK ve výši 250 000 Kč,

-         žádost o byt Michala Totuška z Děpoltic č.p. 18 s tím, že bude písemně vyrozuměn o bytové situaci. Jeho žádost bude zařazena do pořadníku žadatelů,

-         informaci starosty městyse týkající se II. etapy odkanalizování a řešení rekonstrukce páteřního řadu vodovodu,

-         výše úhrady dvou faktur společnosti Vodospol za zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vodovodu s tím, že bude-li to nezbytně nutné, bude svoláno za účelem schválení mimořádné zasedání ZM, v opačném případě budou faktury proplaceny po projednání a schválení v měsíci září 2008,

-         informace starosty městyse  týkající se stavu podání žádostí o dotace v rámci 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad,

-         připomínku organizátorů 5. ročníku memoriálu J. Staňka týkající se nevyhovujícího využití toalet v KD Milence,

-         další informace starosty a došlou poštu,

 

2.      Rada městyse schválila:

-         program 54. jednání rady městyse,

-         zakoupení skladeb pro společenské potřeby (3 CD) v celkové ceně včetně licence, DPH a poštovného za 1150.- Kč,

-         zhotovení a nákup leteckých snímků všech součástí městyse pro potřeby městyse o velikosti 50x70 cm v celkové ceně 14 000 Kč s tím, že snímků bude poprvé využito při pouťových oslavách,

-         rozpočtovou změnu – navýšení výdajů na nákup leteckých snímků ve výši 14.000,-- Kč ( účtování: § 6171, pol. 5137)

-         prodej publikace „Dešenice v proměnách času“ v ceně za 120 Kč/1ks,

 

  1. Rada městyse uložila:

-         starostovi městyse a tajemnici úřadu podat v řádném termínu tj. do 31. července 2008 připravované žádosti o dotace z ROP (týká se: rekonstrukce tvrze v Dešenicích, revitalizace centra návsi městyse, mimoúrovňová zastávka Milence, výstavba komunikací k zóně nové bytové výstavby v Milencích – tyto žádosti zpracovávají odorné firmy, dále bude podávaná žádost na výstavbu víceúčelového sportovního hřiště v Dešenicích – žádost zpracovává úřad městyse a žádost o dotaci na projekt Tvořivá dílna – žádost zpracovává ředitelka ZŠ a MŠ)

-         starostovi městyse a tajemnici úřadu připravit a rozeslat dopisy za účelem nabídky provedení komplexních pozemkových úprav se změnou návratnosti do 15. srpna 2008,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-         s prodejem části pozemků 111/19 a 111/5 v k.ú. Divišovice J. Graslovi, bytem Strážov s tím, že záměr bude vyvěšen na úřední desce,

 

  1. Rada městyse zamítla:

-         žádost J. Hořáka na spolufinancování projektu Hořákovi – turistický a cykloturistický záchytný bod se sociálním zařízením Dešenice ve výši do 3 miliónů korun s tím, že je třeba podat bližšího vysvětlení včetně doložení časového harmonogramu stavby.

 

 

 

V Dešenicích 21. července 2008.     

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ