USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 5 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 5

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 5

Usnesení rady městyse č. 5 ze dne 9.1.2007

 

 

 

1. Rada městyse schvaluje:

 

 - termíny svozů a likvidace odpadů:

a) svoz nebezpečného odpadu: termín 5/2007 a 10/2007

b) svoz železného šrotu: termín 4 nebo 5/2007

c) přistavení velkoobjemových kontejnerů: termín        Dešenice 4/2007, 6/2007

                                                                                  Milence   4/2007

                                                                                  Děpoltice, Žíznětice, Divišovice 4/2007

                                                                                 

 

- zhotovení internetových stránek městyse Dešenice p. Mgr. Hladkým, zástupcem ŠumavaNet Klatovy.

 

 

 

2. Rada městyse bere na vědomí:

 

- informace týkající se navýšení příspěvku pro fotbalový oddíl TJ START Dešenice na  

  65.000,-- Kč

 

 

3. Rada městyse ukládá:

 

- p. Kindlmanovi zjistit případné zájemce o bourací práce – kůlna u pohostinství v Dešenicích

 

- p. starostovi  umístit ceduli upozorňující na hrozící nebezpečí.

 

 

 

Zapsala dne 9.1.2007 Helena Boučková.

 

 

 

 

                 v.r.                                                                                                     v.r.

………………………….                                                                 ……………………………

     Stanislav Kindlman                                                                  RSDr. Jan Rejfek

         místostarosta                                                                                    starosta městyse

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ