USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 52 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 52

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 52

Usnesení  č. 52 z jednání rady městyse dne 23. 6.  2008.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-         předběžnou kalkulaci nákladů na revitalizaci návsi městyse a rekonstrukci KD Dešenice ve výši 26 977 300 Kč.- s tím, že z této částky by měl městys hradit 7,5% uznatelných nákladů v případě přidělení dotace (2 023 297.50 Kč),

-         smlouvu o dílo mezi městysem Dešenice a společností Arkáda M. Kříže za účelem zpracování publikace „Dešenice v proměnách času“,

-         další informace starosty městyse,

 

2.      Rada městyse schválila:

-         program 52. jednání rady městyse,

-         uhrazení částky ve výši 14 590 Kč truhlářství M. Bouček za zhotovení vitrín pro úřad městyse,

-         obsah smlouvy o partnerství mezi městysem Dešenice a obcí Arnschwang (D) v rámci přeshraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchu,

-         uhrazení částky ve výši 50 000 Kč společnosti Arkáda M. Kříže za účelem zhotovení publikace „Dešenice v proměnách času“,

-         uhrazení částky 500.- Kč na Fond ohrožených dětí,

-         uhrazení částky ve výši 10 000 Kč na koncert vážné hudby L. Baarové a J. Niederleho, termín koncertu byl stanoven na 15. srpna 2008,

-         firmu BM zemní a stavební práce, s.r.o., jako vítěze výběrového řízení za účelem zhotovení víceúčelového hřiště v případě přidělení dotace,

 

  1. Rada městyse uložila:

-         tajemnici úřadu a starostovi městyse do 27. června zajistit dovybavení KD Dešenice a Milence nádobím a nábytkem dle rozhodnutí rady městyse, nábytek i nádobí zahrnout v obou případech do inventurních záznamů obou zařízení,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-         s návrhem výzvy pro majitelé vozidel určených k odtahu

 

 

 

V Dešenicích 24. června 2008.

     

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ