USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 50 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 50

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 50

Usnesení  č. 50 z jednání rady městyse dne 26. 5.  2008.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-         informaci starosty a ing. Webra, ředitele Pozemkového úřadu v Klatovech týkající se možnosti provedení komplexních pozemkových úprav v rámci městyse,

-         informaci starosty týkající se zavedení elektronické služby VIRTUOS,

-         informace starosty městyse týkající se organizačního zajištění M ČR v boxu v Dešenicích počátkem prosince tohoto roku,

-         informaci starosty z krajského jednání SMS ČR, kde byl zvolen předsedou krajského sdružení a členem republikové rady SMS ČR,

 

2.      Rada městyse schválila:

-         program 50. jednání rady městyse,

-         zavedení elektronické služby VIRTUOS v rámci městyse do 30. června 2008,

-         termín veřejného jednání ZM na den 26. června v KD Milence od 18.00 hod.,

 

-         Rada městyse uložila:

-         starostovi městyse pozvat ing. Webra na veřejné jednání zastupitelstva s úkolem objasnit možnost provedení komplexních pozemkových úprav, připravit písemnou žádost a po veřejném jednání ji podat na Pozemkový úřad,

-         tajemnici úřadu provést nezbytná organizační, administrativní a další jiná opatření v souvislosti se zavedením elektronické služby VIRTUOS,

-         starostovi městyse informovat o této službě občany v rámci Dešenického zpravodaje počátkem července 2008,

-         členům rady městyse, tajemnici úřadu a ředitelce ZŠ do 30. června realizovat ustanovení zákona č. 159/2006 Sb.,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-         s obsahem a organizačním zajištěním oslav Dne dětí, které se uskuteční 31. května v prostorách oddychové zóny od 14.00 hodin. Organizačně se na oslavách budou podílet úřad městyse, vedení školy, SDH Dešenice a MS Diana. Částečně se oslavy uskuteční v prostorách bývalé tvrze,

-         s konáním 1. Oldies – disko zábavy v KD Milence dne 31. května od 20.00 hod. dešenickým Spolkem pro radost. Organizačně se budou podílet členové rady a další dobrovolníci,

-         s organizačním zajištěním zasítění pozemků pro zástavbu RD v k.ú. Milence a s postupem starosty týkající se této významné akce,

 

V Dešenicích 28. května  2008.

     

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ