USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 48 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 48

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 48

Usnesení  č. 48 z jednání rady městyse dne 28.4. 2008.

 

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-         informaci starosty městyse týkající se jednání na vyšších stupních,

-         sdělení úřadu PK o přidělení příspěvku na hospodaření  pro lesy městyse,

-         informace starosty týkající se došlé pošty,

-         sdělení starosty o objednání vozu Lada Niva Praktik za 319 000 korun včetně DPH + tažného  zařízení za 7 500 Kč

 

2.      Rada městyse schválila:

-         program 48. jednání rady městyse,

-         uhrazení faktury ve výši 42 721 korun za nákup gastronomických potřeb pro restauraci Milence,

 

  1. Rada městyse uložila:

-         starostovi městyse připravit doplněk k smlouvě ohledně zvýšení nájemného v restauraci Milence,

-         tajemnici úřadu zajistit zapsání zakoupených gastronomických potřeb do inventurního seznamu restaurace,

-         připravit smlouvu s D. Rubášovou ohledně pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 1 v k.ú. Dešenice,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-         s pronájmem části objektu č.p. 1 v Dešenicích, stavebně situovanou na st.p.č. 3 o výměře 105 m2. Nájemné se sjednává jako smluvní a toto činí za předmět nájmu jako celek částku 250.- Kč/rok a 1 m2, se splatností čtvrtletně do každého 10tého dne měsíce následujícího po skončení čtvrtletí,

-         s návrhem smlouvy mandátní č. 050AS – INŽ – 08 jejímž obsahem je příprava projektové dokumentace Městys Dešenice – úprava komunikací centra obce, oprava stávajícího kulturního domu, zároveň rada doporučila smlouvu předložit k projednání v zastupitelstvu městyse,

-         s návrhem Smlouvy o dílo týkající se rekonstrukce bývalé tvrze s firmou DAOS CONSALTING, s.r.o. včetně ceny za dílo ve výši 60 000 korun a 2% z čerpání grantu v případě úspěšnosti. Návrh předloží rada na veřejné jednání zastupitelů,

 

 

V Dešenicích 29. dubna 2008.

     

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ