USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 46 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 46

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 46

Usnesení  č. 46 z jednání rady městyse dne 31. 3.  2008.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-         informaci  starosty městyse týkající se mistrovství ČR v boxu ve dnech 4.-7.12. 2008 v KD Dešenice,

-         informaci starosty z kontrolního dne odkanalizování 25. března a termín příštího kontrolního dne, který byl stanoven na 22. dubna 2008,

-         žádost paní Vlasty Kopecké o pronájem bytu 1 + KK v č.p. 153 Dešenice, pověřila starostu městyse vyrozuměním s tím, že byt bude nabídnut žadatelům evidovaným v pořadníku, až poté v případě zamítavého stanoviska paní Kopecké,

 

2.      Rada městyse schválila:

-         Firmu Vodospol, s.r.o., jako vítěze veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., stavební práce s celkovou cenou ve výši 2 848 117.- Kč. Tato firma bude pověřena zasítěním pozemků pro zástavbu RD na p.p.č. 111/3 v k.ú. Milence,

 

  1. Rada městyse uložila:

-         starostovi městyse vypracovat sdělení o výsledku veřejné zakázky – stavební práce na pozemku pro výstavbu RD v Milencích a zaslat ji všem zúčastněným firmám,

-         starostovi městyse jednat  o možnostech ubytování lidí při mistrovství ČR v boxu ve dnech 4.-7.12.2008,

-         starostovi městyse a tajemnici úřadu pokračovat v přípravě jednotlivých žádostí o dotace tak, jak jsou stanoveny termíny pro podání žádostí, případně pro jejich příjem,

-         starostovi městyse předložit dne 14. 4. 2008 knkrétní návrh na zakoupení služebních vozidel pro městys Dešenice,

-         ing. Fialovi připravit návrh na prodej starého služebního vozu,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-         s konáním mistrovství ČR v boxu v KD Dešenice ve dnech 4.-7.12.2008,  a příspěvkem na ceny pro borce ve výši přibližně 5 400 korun s tím, že na část těchto cen bude využito sponzorských příspěvků,

-         se zakoupením dvou služebních vozidel pro lesy a městys s tím, že tento návrh předloží zastupitelstvu městyse dne 24. dubna k projednání,

 

 

  1. Rada městyse zamítla:

-         vyhovět paní Vlastě Kopecké v souvislosti s její žádostí o přidělení bytu v Dešenicích,

 

V Dešenicích 31. března 2008.

     

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ