USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 45 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 45

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 45

Usnesení  č. 45 z jednání rady městyse dne 17. 3.  2008.

 

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-         informaci starosty městyse týkající se odkanalizování i přeložení termínu kontrolního dne na 25. března 2008,

-         žádost o přidělení bytu v Dešenicích pana Martina Schieberta, bytem Plánická 72, Klatovy a  pověřila starostu vyrozuměním,

-         zhodnocení akce oslav svátku žen dne 8. března 2008,

-         žádost o poskytnutí místnosti za účelem podnikání paní Černé,

-         informaci starosty městyse ze setkání starostů na Dni malých obcí v Praze,

 

2.      Rada městyse schválila

-         program 45. jednání rady městyse,

-         účast v soutěži Vesnice roku pro rok 2008, starostu městyse pověřila zpracováním a odesláním přihlášky do této soutěže,

-         odměnu J. Šimonovi za pokácení stromů v prostorách hřiště Milence,

-         odměnu M. Kuchárikové za vystoupení při oslavách svátku žen dne 8. března 2008,

 

  1. Rada městyse uložila:

-         starostovi městyse zjistit podrobnější informace ohledně koupi služebního vozu z dvou vybraných: Nissan Navara a Toyta Hilux se zaměřením na interval servisních prohlídek, cenu prohlídek a dalšími údaji pro objektivnější posouzení koupě vozu, návrh předložit na veřejné jednání zastupitelů dne 24. dubna 2008,

-         starostovi městyse písemně vyrozumět pana Šteinera na stížnost pana Machače, přizvat jej na úřad za účelem řešení celé situace,

-         starostovi městyse a panu Barákovi řešit připomínku pana Petráka týkající se nadměrné vlhkosti travního porostu v k.ú. Děpoltice,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-         s proplacením faktur firmám ZC projekty, s.r.o., ing. J. Elhota a ing. K. Krůs za vypracování projektové dokumentace pro podání žádostí o dotace v rámci ROP,

-         s možným pronájmem místnosti v KD Milence za účelem podnikání paní Černé,

-         s termínem veřejného jednání zastupitelstva městyse dne 24. 4. od 18.00 hod. v Dešenicích,

 

 

 

V Dešenicích 17. března 2008.

     

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ