USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 44 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 44

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 44

Usnesení  č. 44 z jednání rady městyse dne 3. 3.  2008.

 

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-         informaci a rozhodnutí starosty městyse o odvolání z funkcí lesních a správce lesů ing. Fialy, p. Jílka a p. Matáska,

-         informaci starosty týkající se obhajoby dotace na rozšíření veřejného osvětlení v Dešenicích,

-         informaci starosty městyse týkající se podaných žádostí o dotace a dotací připravovaných k 13. březnu 2008,

-         obsah DZ č. 2, který bude distribuován 10. března 2008,

 

2.      Rada městyse schválila:

-         způsob reorganizace Lesů městyse Dešenice, kdy budou obsazeny dvě funkce, správce lesů a lesní, způsob výběrového řízení, které bude organizováno od 5. do 15. dubna 2008,

 

  1. Rada městyse uložila:

-         starostovi městyse připravit ve spolupráci s právním zástupcem městyse výpovědi    pro pracovníky Lesů městyse Dešenice,

-         starostovi městyse jednat o obsazení výběrové komise s P. Šemberou,

-         tajemnici úřadu připravit textovou část výběrového řízení ve spolupráci s Úřadem práce Klatovy, vyvěsit záměr na úřední desce,

-         starostovi městyse podat v rámci firmy Regionservis opětovně žádost na rozšíření veřejného osvětlení v Dešenicích,

-         starostovi městyse a tajemnici úřadu připravit materiály pro podání žádostí v rámci ROP II NUTS Jihozápad,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-         s konáním schůzky RS SVOL v měsíci květnu v Dešenicích, zároveň pověřila starostu přípravou této akce včetně zajištění občerstvení,

-         s uspořádáním humanitární sbírky v rámci městyse s tím, že se o celou akci postará Klub žen ve dnech 18. března a 1. dubna,

-         s pokácením dřevin, o které požádali J. Šimon, F. Grasl, J. Walz a F. Neumayer s tím, že potřebná povolení připraví tajemnice úřadu,

-         s odměnou K. Červené ve výši 5 000 Kč za zhotovení keramického znaku Dešenice,

 

 

 

V Dešenicích 3. března 2008.

     

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ