USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 42 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 42

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 42

Usnesení  č. 42 z jednání rady městyse dne 4. 2.  2008.

 

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-         žádost Z. Markové týkající se vybudování hotelu pro psy v k.ú. Milence s tím, že proti záměru nemá výhrad, starosta městyse byl pověřen písemným sdělením,

-         žádost R. Zacha týkající možného odkoupení pozemků a staré budovy hasičárny v Dešenicích,

-         písemné sdělení E. Kratochvílové ze školení zástupců tiskových komisí,

-         další informace starosty městyse a došlou poštu,

 

2.      Rada městyse schválila:

-         rozpočtové změny – navýšení výdajů o částku na uhrazení části prací a materiálu pro SDH Žíznětice v souvislosti s opravou požární zbrojnice ve výši 20 000 korun,

 

 

  1. Rada městyse uložila:

-         starostovi městyse a tajemnici úřadu připravit podklady pro žádost a smlouvu v rámci přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko (Dešenice – Lam) nejpozději do 5. března 2008, náměty a podklady předjednat na veřejném jednání zastupitelstva městyse dne 14. února,

-         starostovi městyse písemně se vyjádřit k žádosti J. Paškové, bytem Dešenice týkající se náhrady škody,

-         starostovi městyse písemně sdělit rozhodnutí rady o přidělení pozemku za účelem postavení RD v k.ú. Milence J. Malastovi, bytem Dešenice

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-         s žádostmi na opravu lesních cest Hraniční a Rokelská a uložila ing. Fialovi  připravit podklady na veřejné jednání dne 14. února v Děpolticích,

-         s nájemným v pohostinství Dešenice tak, jak bylo stanoveno v loňském roce, kdy po dobu 12/2007-4/2008 bude provozovatelka hradit nájemné ve výši 500 Kč měsíčně,

-         s konáním oslav svátku žen dne 8. března 2008 v KD Dešenice s tím, že bude svolána kulturní komise, která přednese náměty a návrhy na organizaci oslav, hudbu zajistí starosta městyse,

-         se svoláním veřejného jednání zastupitelstva na 14. února 2008 do Děpoltic,

 

  1. Rada městyse zamítla:

-         žádost pana Koželuha, bytem Dešenice na příspěvek za účelem obnovení včelstev s tím, že mu toto rozhodnutí bude sděleno písemně kde mu bude doporučeno řešit situaci cestou pojistné smlouvy, nebo dotace,

 

V Dešenicích 4. února 2008.

     

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ