USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 41 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 41

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 41

 

Usnesení  č. 41 z jednání rady městyse dne 21. 1.  2008.

 

 

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-         informace starosty týkající se možnosti získání dotací pro městys,

-         žádost pana Tomáška týkající se pomoci při likvidaci požářiště v Divišovicích,

-         sdělení tajemnice úřadu týkající se inventur,

-         sdělení PK týkající se přezkoumání hospodaření, které bude zahájeno 14.2.2008,

-         další informace starosty a došlou poštu,

 

 

2.      Rada městyse schválila:

-         obsah veřejného zasedání zastupitelstva dne 31. ledna 2008 od 18.00 hod s tím, že budou pozvání zástupci SDH Divišovice a Milence, dále budou projednány návrhy na získání dotací a  prodej pozemku,

 

 

  1. Rada městyse uložila:

-         starostovi městyse vyhotovit z otevírání obálek písemný zápis s uvedením závěrů, které budou sděleny firmám předkládajícím nabídku,

-         starostovi městyse opětovně oslovit všechny firmy s vyzváním zpracovat novou nabídku respektující závěry z příruček pro žadatele, tedy že v nabídce budou zahrnuty práce a materiál při zhotovení vjezdů, zatrubnění a chodníku,

-         starostovi městyse řešit s panem Tomáškem postup při likvidaci požářiště s dodržením bezpečnostních opatření, s firmou LS, s.r.o., řešit likvidaci sutě,

-         tajemnici úřadu vyvěsit záměr o zhotovení publikace na našich internetových stránkách,

-         starostovi městyse písemně se vyjádřit k žádosti L. Koleňákové o byt,

-         starostovi městyse a tajemnici úřadu doplnit dle pokynů dokumentaci RB města Klatovy a pravidelně ji aktualizovat,

-         tajemnici úřadu vyvěsit záměr o odprodeji pozemků v k.ú. Milence,

 

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-         s podáním žádosti o dotaci z RPOV PK na publikaci pod názvem „Dešenice v proměnách času“ ve výši 92 000 korun, což je 80% celkových nákladů na zhotovení, žádost podat nejpozději do 25. ledna 2008,

-         s podáním žádosti o dotaci z Nadace ČEZ na výstavbu víceúčelového hřiště ve výši 2 miliónů korun, žádost podat nejpozději do 25. ledna 2008,

-         s podáním žádosti o dotaci z P SOV PK na dopracování územního plánu městyse ve výši 300 000 Kč, přičemž se jedná o 80% nákladů zbývajících na dopracování,

-         s přípravou a podáním žádosti o dotaci z P SOV PK na rekonstrukci restaurace v Dešenicích (fasáda a střecha) ve výši půl miliónu korun,  přičemž bude respektována výše maximálních 60% celkových nákladů akce,

-         s účastí E. Kratochvílové na semináři v Plzni, přičemž jmenovaná předloží z této SC písemné sdělení,

-         s postupem starosty ohledně zajištění hlasování na ustavujícím jednání SMS v Jihlavě tak, že bude vystavena plná moc pro poslankyni  Janu Juřenčákovou,

 

 

  1. Rada městyse zamítla:

-         žádost pana Tomáška o finanční výpomoc při likvidaci požářiště a odvozu sutě na skládku Vysoká u Dobřan,

 

 

V Dešenicích 21. ledna 2008.

     

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ