USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 40 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 40

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 40

Usnesení  č. 40 z jednání rady městyse dne  7. 1.  2008.

 

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-         informaci tajemnice úřadu ohledně stavu inventarizace majetku městyse s tím, že někteří jednotlivci budou upozorněni na dodání inventurních zápisů,

-         došlou poštu a další informace starosty městyse,

 

2.      Rada městyse schválila:

-         objednání dvou oválů s názvem městys a popisných čísel, které budu přiděleny možným žadatelům o stavbu rodinných domků,

 

  1. Rada městyse uložila:

-         starostovi městyse informovat J. Bláhovou o nepřípustnosti oddalování plateb splátkového kalendáře s možností následků z toho vyplývajících,

-         připravit krátký dopis pro majitele autovraků s upozorněním na jejich odstranění  z veřejných prostranství,

-         tajemnici úřadu odeslat do 15. ledna Zeměměřičskému ústavu v Plzni odsouhlasení geografického názvosloví, do té doby nechat prostor k dalšímu možnému vyjádření,

-         starostovi městyse písemně sdělit stanovisko rady R. Šteinerové ohledně bytové situace s tím, že žadatelka bude zařazena do pořadníku zájemců o byt,

-         starostovi městyse vyžádat si katalog výměr od pana Vlčka a připravit na další zasedání zhodnocení výzvy zasítění pozemků v k.ú. Milence,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-         s vyvěšením záměru odprodat části pozemku 111/4 a 111/5 v k.ú. Divišovice,

-         s navýšením finančních prostředků na zhotovení publikace o Dešenicích a konzultací ohledně získání dotace na PK z podpory 3.3 Rozvoj služeb cestovního ruchu – provede starosta městyse dne 8. ledna 2008,

-         s konzultací žádosti na získání dotace pro výstavbu víceúčelového sportovního hřiště z Nadace ČEZ – provede starosta městyse dne 8. ledna 2008,

 

  1. Rada městyse zamítla:

-         požadavek pana Sazamy ohledně terénních úprav pozemku č.p. 661/10 v k.ú., Milence neboť se jedná o soukromý majetek, ne majetek městyse,

 

 

V Dešenicích 7. ledna 2008.

     

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ