USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 39 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 39

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 39

Usnesení  č. 39 z jednání rady městyse (mimořádné) dne 21. 12.  2007.

 

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

 

-         informaci starosty městyse týkající se ukončení provozování restauračního

 

      zařízení v Milencích paní Janou Bláhovou,

 

 

2.      Rada městyse schválila:

 

-         navýšení částky na drobné jednorázové opravy v restauračním zařízení Milence

 

       ve výši 2000 Kč,

 

 

  1. Rada městyse uložila:

 

-         starostovi městyse ve spolupráci s právním zástupcem JUDr. Netrvalem uzavřít nájemní smlouvu s paní Olgou Brožovou, bytem Stará Lhota 43, 340 22 Nýrsko na pronájem nebytových prostor pohostinství Milence,

-         písemně odpovědět dalším zájemcům, kterým sdělit zamítavé stanovisko rady.

 

4. Rada městyse rozhodla:

- o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor pohostinství Milence 

   s paní Olgou Brožovou, bytem Stará Lhota 43, 340 22 Nýrsko

 

 

 

 

V Dešenicích 21. prosince  2007.

     

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

 ……………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ