USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 38 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 38

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 38

Usnesení  č. 38 z jednání rady městyse dne 10. 12.  2007.

 

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

 

-         plnění úkolů z minulého jednání rady městyse s tím, že některé dílčí úkoly budou plněny v průběhu měsíce prosince,

-         informaci starosty týkající se odkanalizování městyse,

-         žádost o přidělní bytu Z. Denkové,

-         žádost Z. Denkové týkající se uskutečnění vánočního šachového turnaje v Dešenicích,

 

2.      Rada městyse schválila:

 

-         navržený text kronikářkou Evou Kratochvílovou, který bude překontrolován a    zařazen do kroniky za rok 2007. Kontrolou textu, případnou úpravou byla pověřena tisková komise,

 

  1. Rada městyse uložila:

 

-         starostovi městyse jednat s Úřadem práce v Klatovech a firmou která bude realizovat školící kurzy „S Krakonošem u počítače“ s tím, že bude dojednán počet a druh vzdělávacích kurzů a termín možného zahájení,

-         starostovi městyse a panu Barákovi připravit upozorňující dopis na odstranění autovraků v rámci městyse, leták v souladu se zákonem umístit na příslušných autech do konce roku 2007,

-         starostovi městyse projednat v DSO Údolí pod Ostrým možnost získání dotace na II. etapu odkanalizování a rekonstrukci páteřního řadu vodovodu a návrh ceny stočného,

-         starostovi městyse a tajemnici úřadu projednat možnost přednostního uskutečnění auditu městyse s KÚ PK,

-         starostovi městyse sdělit písemné stanovisko rady Z. Denkové týkájící se žádosti o přidělení bytu, tajemnici úřadu zapsat žadatelku do pořadníku žadatelů o bydlení,

-         starostovi městyse projednat stav sjízdnosti veřejných komunikací se správcem lesů ing. Fialou, který do jednání rady v lednu připraví písemný návrh na ošetření, asfaltová komunikace do Datelova bude uklizena okamžitě,

-         starostovi městyse sledovat termíny vyhlášení výzev za účelem získání dotací ve prospěch městyse,

-         starostovi městyse jednat s firmou, která prováděla rekonstrukci bývalé fary o opravě po poškození z vichřice,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

 

-         se zhotovením publikace o Dešenicích v celkovém počtu 1000 ks a ceně 68 000 Kč bez DPH (9%) a pověřila starostu městyse jednáním s nakladatelem s tím, že publikace by měla vyjít v polovině července 2008, starosta byl dále pověřen získáním informací o možnosti využití dotačního titulu za účelem zpracování publikace,

 

  1. Rada městyse zamítla:

 

-         návrh paní J. Bláhové odprodat městysu některé části zařízení v pohostinství Milence s tím, že požadavek z její strany není adekvátní přizovací ceně a také že k pořízeným věcem nejsou potřebné finanční účty,

-         žádost paní O. Boumové z Nýrska na pronájem pohostinství v Milencích, a pověřila starostu zamítavým písemným vyrozuměním,

 

V Dešenicích 10. prosince  2007.

     

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ