USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 37 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 37

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 37

Usnesení  č. 37 z jednání rady městyse dne 3. 12.  2007.

 

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

 

-    informaci starosty městyse týkající se obsahu přípravy Dešenického zpravodaje

     č. 1/2008 s tím, že podklady pro tisk budou předány dne 31. 12. 2007,

-    další informace a sdělení v rámci pošty,

 

 

2.      Rada městyse schválila:

 

-         možnost zakoupit elektrocentrálu namísto vybudování elektrické přípojky na místní hřbitov s tím, že tato centrála bude v majetku městyse a dle potřeby zapůjčována na požádání občanům,

 

 

  1. Rada městyse uložila:

 

-         starostovi městyse  sledovat výzvy v rámci projektu LEADER za účelem podání žádosti o dotaci na opravu koupaliště,

-         tajemnici úřadu připravit srovnávací tabulky za účelem likvidace komunálního odpadu,

-         starostovi městyse písemně sdělit stanovisko rady ohledně přidělení bytu paní Pojarové, bytem Zelená Lhota 31,

-         starostovi městyse předložit na radě městyse dne 10. prosince návrh   na odkoupení některých věcí a majetku v restauraci Milence,

-         starostovi městyse předat stížnost paní Černé, bytem Žíznětice na PF v Klatovech s tím, že bude doplněna o stanovisko městyse,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

 

-         s prodloužením termínu předání objektu pohostinství v Milencích paní Bláhovou do 7. prosince 2007,

-         s termínem poslední schůze rady v roce 2007 dne 10. prosince, posezením zastupitelů a zaměstnanců městyse dne 14. prosince,

 

 

 

V Dešenicích 3. prosince  2007.

     

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ