USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 35 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 35

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 35

 

   Usnesení  č. 35 z jednání rady městyse dne 12. 11.  2007.

 

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-         informaci starosty městyse týkající se nesplnění některých usnesení z minulých zasedání RM včetně nově navržených termínů, do kterých by měly být úkoly splněny,

-         stížnost pana Jana Denka na neoprávněné využívání pozemků ppč. 1058/3 v k.ú. Dešenice, které jsou ve vlastnictví PF,

-         sdělení odboru dozoru a kontroly veřejné správy MV ohledně vyhlášky č. 1 – tuto vyhlášku je nutné zrušit, záznam o poskytnutí metodické pomoci Městysi Dešenice při přípravě vyhlášky nové,

-         informaci starosty týkající se umístění městyse v soutěži „My už třídit umíme“. Městyse  se z  91 obcí, které se přihlásili do soutěže, umístil na 6. místě,

-         další informace týkající se chodu městyse a došlou poštu,

 

2.      Rada městyse schválila a doporučila ZM:

-         novou vyhlášku č. 1, kterou zároveň doporučila k projednání na veřejném zasedání zastupitelstva městyse dne 29. listopadu 2007,

-         zachování současné ceny za svoz komunálního odpadu ve výši 450 korun,

 

  1. Rada městyse uložila:

-         starostovi městyse sdělit písemně záměr využití části bývalé střelnice Městiště pracovníkům CHKOŠ s tím, že do konce dubna 2008 bude vypracována podrobná studie využití,

-         starostovi městyse připravit porovnání cen za svoz odpadu za poslední tři roky,

-         starostovi městyse písemně odpovědět Janu Denkovi na stížnost, kde zároveň sdělit stanovisko PF,

-         starostovi písemně sdělit stanovisko rady k žádostem o byt manželům Čadkovým, Köhnleinovým a paní Koleňákové,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-         s dočasným užíváním bývalé střelnice Městiště ve prospěch Lesů Městyse Dešenice tak, jak bylo navrženo v záměru při jednání s pracovníky CHKOŠ (ustájení koní, možnost ubytování brigádníků a dočasné uskladnění dřeva v přesně vymezených prostorech),

-         s podáním žádosti na grant pro podporu hasičského hnutí ve výši 20 000 korun. Nositelem žádosti se stane SDH Dešenice,

 

 

  1. Rada městyse zamítla:

-         žádosti manželů Köhnleinových a Čadkových o přidělení bytu 3+1 v budově čp. 161 v Dešenicích,

 

 

V Dešenicích 12. listopadu  2007.

     

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ