USNESENÍ Č. 6 JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ Č. 6 JEDNÁNÍ  RADY MĚSTYSE

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení č. 6 jednání rady městyse

Usnesení č. 6 z 6. jednání rady městyse, dne 9. února 2015

K čj. 066/15/Sy

Rada městyse schválila:

  1. Program 6. jednání RM, dne 9. 2. 2015 v Dešenicích.
  2. Pravidla pro vydávání Dešenického zpravodaje.
  3. Dar ve výši 1000 Kč pro SDH Skelná Huť – 20. Ročník srazu harmonikářů.
  4. Dar ve výši 2000 Kč pro ZO Český svaz včelařů Nýrsku na podporu chovu včel.
  5. Dar 7m3 dřeva pro TJ Start Dešenice na stavbu pergoly.
  6. Předložit žádost o koupi pozemku p.č. 256/1 v k. ú. Žíznětice nejbližšímu jednání zastupitelstva, jemuž bude zároveň tlumočeno zamítavé stanovisko rady k prodeji.
  7. Proplacení penetračního nátěru v hostinci Milence ve výši 5423 Kč, bez DPH.

Rada městyse bere na vědomí:

1. Informaci o probíhajících stavbách.

2. Uzavření smlouvy mezi Plzeňským krajem a Městysem Dešenice o finančním příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje. Příspěvek Městyse Dešenice činí 40500,- Kč.

3. Informaci o cenové nabídce na opravu střechy kaple v Divišovicích.

Zapsala dne9. 2. 2015 v 16:20 hod. Lenka Sýkorová.

…………………………………………… …………………………………………..

Roman Zach PhDr. Lenka Sýkorová místostarosta starostka

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ