USNESENÍ Č. 5 JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ Č. 5 JEDNÁNÍ  RADY MĚSTYSE

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení č. 5 jednání rady městyse

Usnesení č.5 z 5. jednání rady městyse, dne 26. ledna 2015

K čj. 037/15/Sy

Rada městyse schválila:

  1. Program 5. jednání RM, dne 26. 1. 2015 v Dešenicích
  2. Kupní smlouvu mezi městysem a fou SOME Jindřichův Hradce na Kompostárna – nákup techniky na tvorbu kompostu III.
  3. Rozpočtovou změnu č. 1 dle přílohy

Rada městyse ukládá:

Rada městyse bere na vědomí:

1. Informaci o pojištění odpovědnosti zastupitelů.

2. Informaci o kamerových zkouškách – I. etapa kanalizace.

3. Došlou poštu.

Zapsala dne 12. 1 2015 v 18:20 hod. Lenka Sýkorová.

…………………………………………… …………………………………………..

Roman Zach PhDr. Lenka Sýkorová místostarosta starostka

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ