USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 34 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 34

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 34

 

 Usnesení  č. 34 z jednání rady městyse dne 29.října 2007.

 

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

 

-         informaci společnosti Vodospol, s.r.o., týkající se hospodaření společnosti i vývoj ceny vodného pro rok 2008,

-         informaci starosty městyse týkající se možnosti pořádání bezplatných kurzů pro občany v rámci projektu „S Krakonošem u počítače“,

-         informaci starosty městyse týkající se postupu pronájmu části bývalé střelnice Městiště a postupu při zpracování územního plánu, zvláště potom využití lokality č. 6 v Dešenicích ke stavebním účelům,

-         upozornění ČEZ ohledně dodržení zákona č. 458/2000 Sb.,

-         další informace a došlou poštu,

-         návrhy do rozpočtu pro rok 2008 zastupitelů Rejfka, Kratejla, Pytla, Vereše, Kindlmana, Baráka, Raišla – návrhy budou předány finančnímu výboru,

 

2.      Rada městyse schválila:

 

a/ hlavní inventarizační komisi  pro zajištění inventarizace majetku Městyse Dešenice do konce roku 2007 ve složení: Vereš – předseda, Rejfek, Kindlman, Raišl, Barák – členové,

b/ dílčí inventarizační komise ve složení:

-         KD, pohostinství, požární zbrojnice Dešenice – Kindlman – př., Denk M., Kubát,

-         požární zbrojnice Žíznětice – Denk J. – př., Válek, Toman,

-         požární zbrojnice Děpoltice, obecní dům – Barák - př., Kostlivý, Raišl,

-         požární zbrojnice Divišovice – Straděj – př., Presl, Pangerl,

-         KD, požární zbrojnice Milence, klubovna SK Nortons – Štembera – př., Řehoř K.ml.,  Kratejl D.,

-         nemovitosti městyse a majetek v budově ÚM – Vereš – př., Suchanová, ing. Fiala,

-         knihovna městyse – Sýkorová – př., Hájková, Suchanová,

-         pozemky ve vlastnictví městyse – Suchanová – př., Rejfek, Boučková,

      c/ cenu vodného pro rok 2008 ve výši 15.70 Kč, tuto cenu předložit k diskusi veřejnému

      jednání zastupitelstva městyse dne 29. listopadu 2007,

      d/ zhotovení reprodukce historické mapy městyse v ceně 6 700 Kč,

      e/ příspěvek ve výši 500 Kč pro TJ Zora Praha, zrakově postižené sportovce,

      f/ návrh PF 2008, autorka A. Halasová,

      g/ návrh starosty na zhotovení znaků a emblému umístěných na úřadu městyse s tím, že

      cenově bude návrh zařazen do rozpočtu pro příští rok,

 

 

 

 

  1. Rada městyse uložila:

 

-         starostovi městyse písemně se vyjádřit k žádosti týkající se rekonstrukce mostu v Dešenicích, přičemž k provedení rekonstrukce nemá námitek, v dopise jen realizovat připomínky ohledně plynu, elektřiny, odkanalizování a vodovodu,

-         starostovi městyse připravit písemně podklady se záměrem využití objektů a prostor bývalé střelnice Městiště které odeslat CHKOŠ do 15. listopadu 2007,

-         starostovi městyse písemně objednat historickou mapu městyse v ceně 6 700 korun,

-         starostovi městyse písemně odpovědět na žádost o směnu bytu manželům Čadkovým,

-         starostovi městyse připravit anketní lístek za účelem dalšího využití KD Milence,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

 

- s navrženým letákem pro občany za účelem zjištění jejich zájmu o kurzy s tím, že tento leták bude doručen do všech domácností do 7. listopadu,

- s návrhem smlouvy o dílo mezi firmou Vodospol a Městysem Dešenice ohledně rekonstrukce zásobního řadu vodovodu ve výši 244 000 Kč, tento návrh předložit veřejnému jednání zastupitelstva městyse dne 29. 11. 2007. Cenu zahrnout do návrhu rozpočtu pro rok 2008,

 

 

V Dešenicích 22. října  2007.

     

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ