USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 33 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 33

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 33

Usnesení  č. 33 z jednání rady městyse dne 22.října 2007.

 

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

 

-         informaci hejtmana PK MUDr. P. Zimmermanna týkající se rozhodnutí Bezpečnostní rady PK č.100 z 22.5.2007, na základě kterého byl Městys Dešenice zařazen mezi účastníky cvičení na téma: „Řešení krizové situace v souvislosti s protržením vodního díla Nýrsko….“,

-         informaci starosty ohledně úplné uzavírky silnice II/190 v Milencích,

-         další informace a poštu v různém,

 

2.      Rada městyse schválila:

 

-         příspěvek pro SZP Nýrsko ve výši 500.-Kč na rok 2008,

-         redakční komisi ve složení: Kratochvílová, Boučková, Linhartová, Rejfek, Hálek za účelem zpracovávání Dešenického zpravodaje a publikace o Městysu Dešenice,

 

  1. Rada městyse uložila:

 

-         starostovi městyse připravit podklady a potřebnou dokumentaci pro štábní cvičení na téma: Řešení krizové situace v souvislosti s protržením vodního díla Nýrsko…“,

-         starostovi městyse vypracování rozhlasové relace a plakátu za účelem upozornění občanů o úplné uzavírce silnice č. II/190 v Milencích ve dnech 26.10.-3.11. 2007,

-         všem členům rady a starostovi realizovat zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu do 30. června 2008,

-         finančnímu výboru scházet se častěji za účelem kvalitní přípravy rozpočtu na rok 2008 s tím, aby návrh byl připraven nejpozději 13. listopadu k vyvěšení na úřední desce a internetu,

-         tajemnici úřadu připravit vyúčtování za svoz komunálního odpadu s návrhem ceny pro rok 2008, návrh předložit na příštím jednání rady,

-         starostovi městyse odpovědět žadatelům o byt paní Budweiserové a paní Köhnleinové s vyjádřením se o bytové situaci v rámci městyse,

-         kronikářce městyse předložit do 10. prosince návrh textu určeného pro zapsání do kroniky za rok 2007, textu tzv. ročenky událostí a zajímavostí určeného do Dešenického zpravodaje č. 1/2008 – 2. ročník,

-         starostovi městyse odpovědět K.Holasové ohledně výstavby norského srubu,

-         starostovi městyse úměrně možnostem městyse řešit požadavky chalupářů a chatařů týkající se úprav a zpevnění cest, pomoci řešit cestu a její zpevnění za hřištěm,

-         tajemnici úřadu připravit návrh smluv s panem Verešem, Kučerou a Králem za účelem úklidu a ošetřování místních komunikací v zimním období za stejných podmínek, jako v minulém období,

 

 

 

 

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

 

-         s odesláním žádostí  o dotace na vytvoření mokřadu s 25% podílem městyse a vybavení školky dětskými hracími prvky s 20% podílem městyse dne 15. 10. 2007 z Nadace ČEZ,

-         s odesláním žádostí o realizaci veřejného osvětlení Městyse Dešenice a výsadby zeleně u koupaliště  bez podílu městyse dne  18.10.2007 společnosti Regionservis,

-         s úpravami prostorů v bývalém statku ppč. 1049/3 za účelem bezpečnějšího nakládání materiálu na kamiony, přičemž náklady na úpravu uhradí pan Marek,

-         s návrhem umístit zpětné zrcadlo na hlavní komunikaci u pana Štuibera v Dešenicích za účelem bezpečnějšího výjezdu vozidel s tím, že realizace bude provedena po konečných úpravách komunikace při ukončení odkanalizování, další značení nerealizovat,

 

 

  1. Rada městyse zamítla:

 

-         nabídku firmy ZUBOR na zhotovení broušených váz určených pro vítání občánků,

 

 

V Dešenicích 22. října  2007.

     

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ