USNESENÍ Č. 4 Z JEDNÁNÍ RADY | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ Č. 4 Z JEDNÁNÍ RADY

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení č. 4 z jednání rady

Usnesení č. 4 z 4. jednání rady městyse, dne12. ledna 2015

K čj. 007/15/Sy

Rada městyse schválila:

  1. Program 4. jednání RM, dne 12. 1. 2015 v Dešenicích
  2. Smlouvu o budoucí smlouvě mezi Městysem Dešenice a firmou GA Energo technik Plzeň (v zastoupení ČEZ Distribuce) o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu - výstavba zařízení distribuční soustavy Divišovice TS, kNN.
  3. Zadávací podmínky na výběrové řízení – technický dozor investora, rekonstrukce místních komunikací, II. etapa.
  4. Termíny řádných jednání zastupitelstva městyse v roce 2015 ve dnech: 28. 1., 25. 3., 24. 6., 23. 9. a 16. 12. vždy v 18 hod.
  5. Aby žadatelé o byt svou žádost každoročně aktualizovali.

Rada městyse ukládá:

1. Starostce městyse podání žádosti o dotaci na Plzeňský kraj – program PSOV ve věci vybudování veřejného osvětlení v Divišovicích.

2. Starostce městyse uveřejnit v Dešenickém zpravodaji informaci o povinnosti žadatelů o byt svou žádost každoročně aktualizovat.

3. Radního Tomáše Šafaříka místním šetřením ve věci stromu na zahradě p. J.

Rada městyse bere na vědomí:

1. Informaci o výsledcích auditu ministerstva financí – rekonstrukce tvrze 1. etapa (dokončeno 2012) financovaná z programu ROP Jihozápad.

2. Informaci o pojistném produktu – pojištění odpovědnosti zastupitelů za škodu způsobenou obci.

3. Podklady k žádosti na MMR – dětské hřiště v Milencích.

4. Informaci o probíhajících stavbách – rekonstrukce tvrze 2. etapa, zateplení ZŠ a MŠ.

5. Došlou poštu.

Zapsala dne 12. 1 2015 v 18:20 hod. Lenka Sýkorová.

…………………………………………… …………………………………………..

Roman Zach PhDr. Lenka Sýkorová místostarosta starostka

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ