USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 32 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 32

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 32

Usnesení  č. 32 z jednání rady městyse dne 8.října 2007.

 

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-         informaci starosty městyse o bezúplatném převodu bývalé střelnice v Městišti na městys, která byla negativní,

-         další informace v různém,

 

2.      Rada městyse schválila:

-         třetí variantu navrženou firmou Vodospol v souvislosti s řešením rekonstrukce páteřního řadu vodovodu v Dešenicích a Milencích ve výši 8,317 miliónu Kč bez DPH,

 

  1. Rada městyse uložila:

-         starostovi městyse jednat s náměstkem CHKOŠ Mgr. Hubeným o využítí objektů a dohodnutých částí bývalé střelnice městysem v Městišti,

-         tajemnici a starostovi městyse připravit a vybrat z žadatelů o byt dalšího zájemce s možným přidělením bytové jednotky počátkem prosince 2007,

-         starostovi připravit podkladové materiály pro jednání zastupitelstva v souvislosti s žádostí na rekonstrukci páteřního řadu vodovodu v Dešenicích a Milencích a v této souvislosti jednat se zástupcem firmy Provod dne 10. října,

-         starostovi připravit žádost o dotaci na výsadbu zeleně v oblasti požární nádrže v Dešenicích ve výši 20 000 korun od společnosti Regionservis a odeslat ji nejpozději do 15. října 2007,

-         starostovi městyse připravit další žádost na výstavbu osvětlení ve směru k novostavbě dvojdomku pana Hořáka (směrem na Žíznětice) dle podkladů od firmy LS, s.r.o., Nýrsko,

-         starostovi městyse seznámit cestou rozhlasové relace občany městyse v souvislosti s úplnou uzavírkou silnice v Milencích /odkanalizování/,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-         se záměrem a postupem starosty v případě řešení žádosti týkající se rekonstrukce páteřního řadu vodovodu v Dešenicích a Milencích s tím, že doporučila na základě návrhu využít třetí varianty předložené firmou Vodospol,

-         s doplněním jmenovitého souhlasu hasičské zásahové jednotky o počtu členů 7 s platnou lékařskou prohlídkou, doplnění seznamu provede místostarosta S. Kindlman,

-         s postupem městyse ohledně řešení žaloby týkající se náhrady škody způsobené na hřbitově v Dešenicích panu Irbekovi,

-         s postupem při řešení nového dopravního značení v rámci městyse, úkolem byl pověřen starosta městyse,

 

 

V Dešenicích 9. října  2007.

     

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ