USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 93 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 93

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 93

USNESENÍ Z 93. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 14. ČERVENCE 2014,

V DEŠENICÍCH, 15.00 HOD.

K č.j. 520/2014

  1. Rada městyse schválila:

§ program 93. jednání RM dne 14. 7. v Dešenicích 4:0:0 (1)

  1. Rada městyse uložila:

§ starostovi městyse projednat s ředitelkou školy závěry inspekční zprávy s cílem dalšího zkvalitňování předškolní a školní výchovy v zařízeních zřizovatele 4:0:0 (6)

§ starostovi městyse projednat Nástin možných variant v oblasti předškolní výchovy a základního školství 4:0:0 (8b)

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas

§ s organizačním zajištěním pouťových oslav s tím, že minimálně 4 ženy do pořadatelské služby připraví SDH Dešenice, části oslav zajistí ty složky, které se k organizaci přihlásily 4:0:0 (3)

§ s postupem prací a opatření při realizaci přidělených financí dotačních titulů 4:0:0 (4)

§ se svoláním 34. JZM s programem uvedeným v bodě č. 5 4:0:0 (5)

§ s rozpočtovými změnami s tím, že budou schváleny na posledním VJZM 4:0:0 (7)

§ s postupem realizace opatření týkajících se odkanalizování 4:0:0 (8d)

  1. Rada městyse vzala na vědomí:

§ informaci o splnění usnesení 92. jednání RM a některých předešlých usnesení (2)

§ informaci o Inspekční zprávě ČŠI Plzeňského inspektorátu s tím, že s částí obsahu bude seznámeno zastupitelstvo a veřejnost cestou DZ č. 5/2014 (6)

§ došlou poštu a další informace starosty městyse (8)

V Dešenicích 14. července 2014.

…………………………… ………………………… Stanislav Kindlman v.r. RSDr. Jan Rejfek v.r. místostarosta starosta městyse

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ