USENSENÍ RADY MĚSTYSE Č. 89 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USENSENÍ RADY MĚSTYSE Č. 89

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usensení rady městyse č. 89

USNESENÍ Z 89. MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 19. KVĚTNA 2014, V DEŠENICÍCH, 18.00 HOD.

K č.j. 384/2014

  1. Rada městyse schválila:

§ program 89. mimořádného jednání RM dne 19. 5. 2014 v Dešenicích 5:0:0 (1)

§ Petra Boučka, nar. 1994, bytem Dešenice 77 na základě provedení VŘ a zjištěného výsledku novým Správcem objektů a veřejných ploch městys. RM pověřila tajemnici úřadu připravit po administrativní stránce všechny podklady pro uzavření smluvního vztahu 5:0:0 (2)

  1. Rada městyse uložila:

§ starostovi městyse jednat s firmou Stavební poradna, s.r.o. ve věci úprav příkazních smluv, následně podepsat smlouvy s cílem zajištění činností 5:0:0 (3)

§ všem členům rady předložit na příštím jednání rady možné návrhy na oslovení firem za účelem zhotovení stavby Muzea šumavského pivovarnictví – tvrz Dešenice s vědomím, že to mohou být firmy mající zkušenosti se stavbami ROP a schopnými předložit v rámci technických a kvalifikačních předpokladů podobné zakázky v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, a návrhy na oslovení jednotlivců za účelem výběru TDI opět s vědomím, že to musí být lidé se zkušenostmi ze staveb realizovaných v rámci ROP a schopností toto doložit minimálně za poslední tři roky 5:0:0 (3)

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas

§ s příkazní smlouvou mezi městysem a Stavební poradnou, s.r.o. ve věci otevřeného podlimitního řízení na stavební práce Muzeum šumavského pivovarnictví – tvrz Dešenice v souladu s podmínkami poskytovatele dotace 5:0:0 (3)

§ s příkazní smlouvou mezi městysem a Stavební poradnou, s.r.o. ve věci zajištění uspořádání řízení malého rozsahu 2. kategorie na výběr TDI v souladu s podmínkami poskytovatele dotace 5:0:0 (3)

§ s návrhem obsahu plné moci k zastupování při jednání a v možném správním řízení při podání k ÚOHS s firmou Stavební poradna, s.r.o. 5:0:0 (3)

  1. Rada městyse vzala na vědomí:

§ informaci starosty o počtu přihlášených do výběrového řízení na obsazení funkce Správce objektů a veřejných ploch městyse a provedení způsobu výběru (2)

§ informaci starosty o navrhovaných příkazních smlouvách a návrhem plné moci s firmou Stavební poradna, s.r.o (3)

§

V Dešenicích 19. května 2014.

………………………………… ………………………………

Stanislav Kindlman v.r. RSDr. Jan Rejfek v.r. místostarosta starosta městyse

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ