USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 31 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 31

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 31

Usnesení  č. 31 z jednání rady městyse dne 1. října 2007.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

 

-         připomínky vznesené na veřejném jednání zastupitelstva městyse dne 27. 9. 2007 v Milencích s tím, že některé považuje za nesprávné

-         žádosti O. Brožové a B. Šmalcla o pronájem pohostinství v Milencích,

-         informace v různém

 

2.      Rada městyse schválila:

 

-         přidělení bytu panu J. Preslovi v domě č.p. 125 v Dešenicích,

-         přidělení bytu paní Ivě Köhnleinové v domě čp. 153 v Dešenicích

-         pokácení stromu ohrožujícího okolí panu ing.  Milanu Tupému, starosta městyse o povolení žadatele písemně uvědomí,

 

  1. Rada městyse uložila:

 

-         starostovi městyse odeslat přihlášku do sdružení samospráv za účelem spravedlivějšího přehodnocení RUD ve prospěch městyse,

-         starostovi městyse zajistit ve spolupráci s SÚ v Nýrsku stavební povolení za účelem vyřízení dotace na opravu cest Rokelská a Hraniční,

-         tajemnici úřadu připravit podúčet s celkovou finanční částkou vyčleněnou pro Lesy Městyse Dešenice,

-         starostovi městyse písemně se vyjádřit k žádosti o koupi pozemku za účelem výstavby rodinného domku – manželé Fialovi, Dešenice,

-         starostovi městyse zaslat písemné vyjádření panu J. Šebestovi, jehož pes pokousal paní Markovou s důraznou výtkou,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

 

-         s postupem starosty v souvislosti s ukončením pronájmu pohostinství a ukončení pronájmu z bytu paní Jany Bláhové v Milencích v případě, že nebude hrazeno nájemné a nebude dodržován splátkový kalendář, starosta městyse projedná celou situaci s JUDr. Netrvalem a připraví výpovědní smlouvy,

-         s konáním setkání starosty s důchodci dne 17. 11. 2007 v KD Dešenice včetně organizačního zajištění,

 

 

 

V Dešenicích 1. října  2007.

     

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ