Dovolujeme si prezentovat radostnou zprávu, že Ministerstvo obrany České republiky přiznalo dne 27. května 2024 status účastníka odboje a odporu proti komunismu panu Josefu Buršíkovi (1911-2002). Ten vstoupil do povědomí široké veřejnosti jako jeden z mužů, kteří se v roce 1943 výrazně zasloužil o osvobození Kyjeva, za což byl vyznamenán Zlatou hvězdou Hrdiny Sovětského svazu a Řádem Lenina.

Jeho životní osudy (za války tolik propojené s dvěma dalšími hrdiny – Antonínem Sochorem a Richardem Tesaříkem) po druhé světové válce nabraly mnoho zvratů a skončily Buršíkovým dramatickým útěkem z Československa.

Osudy všech tří mužů připomněl v roce 2018 ve své studii historik a publicista Jiří Klůc.

Studie je dostupná zde: https://www.ustrcr.cz/wp

Sám Josef Buršík svůj dramatický život popsal ve svých pamětech, vydaných v roce 1992: https://www.databazeknih.cz/knihy/nelituj

Status odbojáře mu byl udělen na základě zákona 262/2011 Sb. o účastnících odboje a odporu proti komunismu a to na návrh zapsaného spolku Společnost pro výzkum zločinů komunismu.

„Jsme nesmírně rádi, že náš návrh byl odborně posouzen a Josefu Buršíkovi status účastníka odboje a odporu proti komismu přiznán. „Veřejné povědomí o Buršíkově válečné činnosti je pevně doufám velmi silné, nicméně toto ocenění jeho činnosti je důležitým kamínkem do mozaiky znalostí o jeho osudech po únoru 1948 a zároveň konečně také faktickým oceněním jeho protikomunistické činnosti, kterou v zahraničí souvisle až do konce 80. let vedl“, říká předseda spolku a historik Lukáš Kopecký. Pro spolek je velkou ctí, že mohl tento návrh v roce 2022 iniciovat a Buršíkovo jméno bude uvedeno mezi významnými protikomunistickými odbojáři naší země.

Dědečkův osud hrdě a stále připomíná jeho vnuk, anglický fotbalový brankář Joe Bursik. V roce 2021 o něm přinesla reportáž Česká televize: https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/svet/ceskoslovenskeho.

V reportáži je například zmíněna Buršíkova účast na londýnských protestech proti okupaci Československa.

Mgr. Lukáš Kopecký, předseda rady spolku, lukas.kopecky@zlocinykomunismu.cz
Ing. Václava Jandečková, místopředsedkyně rady spolku,
vaclava.jandeckova@zlocinykomunismu.cz

 

 

Reklama – Google